Accountant, fiscalist, financieel planner of allemaal?

De meeste ondernemers maken gebruik van de diensten van een accountant. Steeds meer ondernemers nemen daarnaast ook een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk in de arm. Terecht, want de accountant en de financieel planner zijn allebei hoogopgeleide professionals die elkaars expertise naadloos aanvullen.

De accountant, fiscalist en de financieel planner houden zich alledrie bezig met geldzaken en zullen altijd overzicht voor u creëren. Ze benaderen de materie echter vanuit verschillende hoeken waardoor ze ook ten opzichte van elkaar toegevoegde waarde hebben.

De accountant
Het eerste waaraan u waarschijnlijk denkt bij het woord accountant is ‘boekhouding’ en alles wat daarmee te maken heeft. Inderdaad heeft een accountant vaak een (financieel-administratief) controlerende functie, maar zijn werkveld en bekwaamheid gaan veel verder dan dat. Van bedrijfsstrategie tot budgettering en van de boekhouding tot financieel management.

De fiscalist
Als ondernemer heeft u te maken met veel soorten belastingen, zoals de inkomsten-, omzet-, vennootschaps- en loonbelasting. Als u uw zaken op fiscaal gebied goed voor elkaar heeft, profiteert u maximaal van uw bedrijfsresultaat.

De financieel planner 
Bij de financieel planner gaat het primair om ‘vermogen en inkomen’. Een financieel planner helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. Dit gebeurt door uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband te brengen en op een tijdlijn te plaatsen. Ook persoonlijke omstandigheden en belangrijke levensgebeurtenissen, zoals trouwen, kinderen krijgen en met pensioen gaan, worden hierin meegenomen.

Praktisch gezien kan de financieel planner u onder andere helpen bij:

  • Het bepalen van uw financiële doelen en hoe u deze kunt bereiken
  • Inkomensplanning, waaronder pensioenplanning
  • Vermogensopbouw en -bescherming
  • Bedrijfsoverdracht / ondernemingsplanning
  • Het duiden van de gevolgen van belangrijke levensgebeurtenissen
  • Estate planning
  • Budgettering
  • Beleggen op korte, middellange en lange termijn en asset allocatie / portefeuille-opbouw
  • Begeleiding bij (her) financiering hypotheek of aanpassing van de lening aan gewijzigde wet- en reglegeving
  • Inkomens- en vermogensplanning bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden van de ondernemer

Zakelijk én persoonlijk
Financieel planners zijn er primair op gericht om uw inkomen en vermogen nu én in de toekomst zo effectief en optimaal mogelijk op uw eisen en wensen af te stemmen. Dat is een hele mond vol. In praktische zin helpen financieel planners ondernemers hun bedrijf een plaats te geven in hun leven. Dat bedrijf is immers niet alleen hun werk en hun passie, maar vertegenwoordigt vaak ook een belangrijk deel van hun -toekomstige- inkomen en vermogen.

Door hun kennis en ervaring zien financieel planners kansen -en bedreigingen!- die anderen vaak over het hoofd zien, zelfs als zij financieel bekwaam zijn. Zij prikkelen u bijvoorbeeld om na te denken over uw bedrijfsopvolging of wijzen u op de risico’s van de verschillen tussen fiscaal en commercieel pensioen. Zij vragen u op de man af of u zich wel behaaglijk voelt als u uw eigen grenzen opzoekt voor een investering. Kortom, zij staan naast u bij financiële beslissingen die u niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk kunnen raken.

Toegewijd financieel team
De vakgebieden van de accountant, fiscalist en de financieel planner elkaar deels en spreken zij elkaars taal. Wilt u zowel uw zakelijke als uw persoonlijke financiën optimaal inrichten, dan heeft u ze dus alledrie nodig. Zo beschikt u over een toegewijd financieel team, dat u op alle vlakken met raad en daad kan bijstaan. En daarmee vergroot u de kans om -eerder- te bereiken wat u wilt.

Wij zijn u graag van dienst! 

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.