Accountantscontrole

Bij accountantscontrole controleren we of uw jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van uw organisatie en stellen we vast dat de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving. Op basis hiervan ontvangt u een controleverklaring bij de jaarrekening.

Fiscale beoordeling

Naast de controle van de cijfers, beoordelen we ook uw interne organisatie. Daarnaast bekijken we of u goede maatregelen getroffen heeft om de bedrijfsrisico’s te beheersen. Samen met u gaan we na hoe u eventuele verbeterpunten het beste in uw organisatie kunt invoeren. Voor het beperken van risico’s en verbeteren van uw rendement, hebben we aparte tools ontwikkeld. Ook onze belastingadviseurs beoordelen uw jaarrekening en adviseren u over fiscale mogelijkheden, zodat u niet teveel belasting betaalt.

Wettelijke controle

Voldoet uw bedrijf aan bepaalde omvangcriteria, dan moet uw jaarrekening gecontroleerd worden door een accountant. Met deze wettelijke controle stellen we vast of de jaarrekening van uw organisatie een getrouw beeld geeft. Ons team van gespecialiseerde accountants voert de wettelijke controle efficiënt voor u uit. Allereerst stellen we vast welke controles u en uw medewerkers al uitvoeren. Die zaken hoeven niet nog eens gecontroleerd te worden. We maken gebruik van speciaal ontwikkelde controlesoftware en ons elektronisch dossier. Hiermee kunnen wij informatie over uw organisatie goed benaderen en voorkomen we dubbel werk.

Statutaire of vrijwillige controle

Het begrip wettelijke controle wordt soms verward met statutaire controle. Iedere organisatie is in principe statutair verplicht om een jaarrekening op te maken. Soms bepalen de statuten ook dat de jaarrekening moet worden gecontroleerd door een accountant. Dan is er sprake van een statutaire controle, maar vindt deze eigenlijk vrijwillig plaats. Als de statuten op dit punt namelijk gewijzigd zouden worden, is de organisatie wettelijk niet controleplichtig. Ook anderen kunnen aangeven dat accountantscontrole gewenst is bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuur of financiers. Inhoudelijk is er overigens geen verschil tussen een wettelijke, statutaire of vrijwillige controle.

Pre-audit

Heeft u al een controlerend accountant en wilt u gebruik blijven maken van zijn diensten, bijvoorbeeld omdat uw moedermaatschappij dat voorschrijft? Ook dan kunt u bij ons terecht. We helpen u graag met het opstellen van uw jaarrekening en het onderliggende balansdossier. Ook beschrijven we uw interne organisatie. Uw controlerend accountant kan vervolgens direct aan de slag.

Meer over controle

Wettelijke controle
Subsidiecontrole
Vrijstellingen controleplicht
Help, ik word controleplichtig! Wat nu?
Groepscontroles

Downloads

PDF MTH_Leaflet_Accountancy_Controle.pdf Download

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.