Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief?

Het kabinet laat straks nog maar een aantal aftrekposten in aftrek toe tegen het basistarief van, op termijn, 36,93%. Om welke posten gaat het en wat betekent dat voor jou?

Belastingherziening
Het nieuwe kabinet zegde vele miljarden aan lastenverlichting toe. Met name via invoering van twee tariefschijven van 49,5% en 36,93% in de Inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat de meeste aftrekposten op termijn nog maar te verrekenen zijn tegen het lage tarief van 36,93%.

Aftrek hypotheekrente
Dat de hypotheekrente versneld in aftrek beperkt wordt, is inmiddels meer dan bekend. Dat raakt de ondernemer privé.

Aftrekposten mkb-ondernemer
Voor ondernemers is met name van belang dat de volgende aftrekposten in aftrek beperkt worden:
- Zelfstandigenaftrek
- mkb-winstvrijstelling
- meewerkaftrek
- S&O-aftrek
- Stakingsaftrek
- startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Deze aftrekposten kun je op termijn dus nog maar tegen 36,93% in aftrek brengen. Bovendien zijn er andere lastenverlichtende en -verzwarende voorstellen aangekondigd, zoals een verhoging van de algemene heffingskorting.

Wat betekent dit?
Het is individueel erg verschillend wat je van de verminderde aftrek merkt. Maak je nu bijvoorbeeld gebruik van de hypotheekrenteaftrek, de aftrek van zorgkosten, de mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek, dan is het nog maar de vraag of de verminderde aftrek opweegt tegen de lagere tarieven.

Overgangsperiode
De aftrekposten worden vanaf 2020 in stappen van 3%-punt per jaar teruggebracht naar uiteindelijk 36,93% in 2023. De verlaging van de tarieven in de Inkomstenbelasting gaat in per 2019, maar waarschijnlijk gebeurt dat ook in stappen. Voorgaande plannen moeten nog wel door het parlement worden besproken en goedgekeurd.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.