Agro

Agri & Foodsector en de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn beiden belangrijke sectoren binnen de economie en behoren tot de top 10 sectoren van Nederland. Beide sectoren kennen in Nederland een lange en rijke traditie. Nederlandse agrariërs zijn voorlopers in deze sectoren. Nederland is wereldwijd een belangrijke exporteur van agrarische producten. Nederland telt ruim 55.000 agrarische ondernemingen. Veruit het grootste deel wordt gevormd door de graasdierbedrijven, gevolgd door akkerbouw en (glas)tuinbouw.

Een agrarisch ondernemer heeft te maken met consolidatie, schaalvergroting en stijgende kosten. Verder zien wij dat de Agrosector steeds beter en meer om moet gaan met de eisen vanuit de maatschappij, overheid en consument. Ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd.
Een voorbeeld hiervan is kringlooplandbouw.

Kort gezegd heb je als ondernemer in de Agrosector met genoeg ontwikkelingen te maken waar je rekening mee moet houden, maar welke zeker ook kansen bieden. Wij als mth zijn graag een klankbord voor jou en je agrarisch bedrijf.
Zo zijn er verschillende (belasting)zaken waar je rekening mee moet houden.
De Belastingdienst heeft een overzicht gemaakt op de webpagina Landbouw.
De webpagina is hier te bekijken. Gebruik deze informatie vooral en laat ons voor je uitzoeken wat van toepassing is en op welke wijze.

Verder worden er actuele thema’s en ramingen van de landbouwsector bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De webpagina is hier te bekijken.

”Je bent agrarisch ondernemer. Je hebt passie voor je bedrijf. Wij zorgen voor de professionele ondersteuning”

Kennisgroep Agro

Om jou, als agrarisch ondernemer, zo passend mogelijk van dienst te zijn, heeft mth de kennisgroep Agro. In deze kennisgroep zijn alle disciplines vertegenwoordigd die voor jou samen het beste klankbord vormen. Zo kunnen wij je van dienst zijn op onderstaande gebieden:

• Accountancy
o Administratie en rapportage
o Jaarrekening samenstellen, beoordelen en controleren
o Financieel advies, denk aan verbetering rendement

• Belastingadvies
o Belastingaangiften
o BTW advisering
o Aanvragen van specifieke subsidies voor de Agrosector. Dit voor energie en milieu. Subsidies voor de Agrosector vind je onder meer in de vorm van garantstelling, toeslag of vergoeding. Er zijn subsidies voor landbouw, veehouderij, tuinbouw en visserij.

• Overnamebegeleiding
o Waardering
o Boekenonderzoek
o Bedrijfsopvolging
o Verkoop
o Aankoop

• Persoonlijk financieel advies
o Testament
o Levenstestament
o Estateplanning
o Pensioen
o Doelvermogen

• Advisering, op de volgende vlakken;
o MVO
o Branche ontwikkelingen
o Diverse financieringen, denk aan financieringen voor het bedrijf en werkkapitaal
o Strategie
o Rendement en prognose
o Bedrijfsstructuur
o Export / internationaal
o Personeel en salaris

Nieuwsbrief
Speciaal voor de agrosector brengen wij een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief geven wij belangrijke informatie voor ondernemers en werkgevers. Graag houden wij onze relaties op de hoogte van de relevante ontwikkelingen rondom de wet en regelgeving in de sector.

De laatst verschenen nieuwsbrieven staan hieronder:
December 2019
Oktober 2019
Augustus 2019
Juni 2019
Maart 2019
December 2018

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via: marketing@mth.nl.
Contact

Neem contact op met de Kennisgroep Agro via telefoonnummer: 0527 613841.

Of neem direct contact op met onze regio adviseurs:

Regio Flevoland
Frans Jansen - f.jansen@mth.nl
Janine de Kleine-Brink - j.de.kleine@mth.nl
Arjen Groen - ca.groen@mth.nl

Regio Veluwe
Henri Pannekoek - h.pannekoek@mth.nl
Mient Klooster - m.klooster@mth.nl

Regio Meppel
Jantina ten Napel - j.ten.napel@mth.nl

Downloads

PDF Energielijst_2020.pdf Download
PDF Milieulijst_2020.pdf Download

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.