Agro

De Agrosector is een belangrijke sector van de economie en behoort tot de top 10 sectoren van Nederland. De Agrosector kent in Nederland een lange en rijke traditie. Nederlandse agrariërs zijn sinds oudsher voorlopers in de sector. Nederland is op wereldschaal een belangrijke exporteur van agrarische producten. Nederland telt ruim 60.000 landbouwbedrijven. Veruit het grootste deel wordt gevormd door de graasdierbedrijven, gevolgd door akkerbouw en (glas)tuinbouw.

Een agrarisch ondernemer heeft te maken met consolidatie, schaalvergroting en stijgende kosten. Verder zien we dat de Agrosector steeds beter en meer om moet gaan met de eisen vanuit de maatschappij en consument. Ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd.

Kort gezegd heb je als ondernemer in de Agrosector te maken met genoeg ontwikkelingen waar je rekening mee moet houden en welke zeker ook kansen bieden. Wij als mth zijn graag een financieel klankbord voor het agrarisch bedrijf. Zo zijn er verschillende (belasting)zaken waar je rekening mee moet houden. De Belastingdienst heeft een overzicht gemaakt op de webpagina Landbouw.
De webpagina is hier te bekijken. Gebruik deze informatie vooral en laat ons voor je uitzoeken wat van toepassing is en op welke wijze.

Je bent agrarisch ondernemer. Je hebt passie voor je bedrijf. Wij zorgen voor de professie.

Kennisgroep Agro

Om jou, als agrarisch ondernemer, zo passend mogelijk van dienst te zijn, heeft mth een kennisgroep Agro. In deze kennisgroep zijn alle disciplines vertegenwoordigd die voor jou samen het beste financiële klankbord vormen. Zo kunnen wij je van dienst zijn op onderstaande gebieden:

• Accountancy
o Administratie en rapportage
o Jaarrekening samenstellen, beoordelen en controleren
o Financieel advies, denk aan verbetering rendement

• Belastingadvies
o Belastingaangiften
o BTW advisering
o Aanvragen van specifieke subsidies voor de Agrosector. Subsidies voor de Agrosector vind je onder meer in de vorm van garantstelling, toeslag of vergoeding. Er zijn subsidies voor landbouw, veehouderij, tuinbouw en visserij.

• Overnamebegeleiding
o Waardering
o Boekenonderzoek
o Opvolging
o Verkoop
o Aankoop

• Persoonlijk financieel advies
o Testament
o Levenstestament
o Estateplanning
o Pensioen
o Doelvermogen

• Advisering, op de volgende vlakken;
o MVO
o Branche ontwikkelingen
o Diverse financieringen, denk aan financieringen voor het bedrijf en werkkapitaal
o Strategie
o Rendement en prognose
o Bedrijfsstructuur
o Export / internationaal

Nieuwsbrief
Speciaal voor de agrosector brengen wij een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief geven wij belangrijke informatie voor ondernemers en werkgevers. Graag houden wij onze relaties op de hoogte van de relevante ontwikkelingen rondom de wet en regelgeving in de sector.

De laatst verschenen nieuwsbrieven staan hieronder:
Oktober 2019
Augustus 2019
Juni 2019
Maart 2019
December 2018

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via: marketing@mth.nl.
Contact

Neem contact op met de Kennisgroep Agro via telefoonnummer: 0527 613841.

Of neem direct contact op met onze regio adviseurs:

Regio Flevoland
Frans Jansen - f.jansen@mth.nl
Arnold te Riele - a.te.riele@mth.nl
Janine de Kleine-Brink - j.de.kleine@mth.nl
Arjen Groen - ca.groen@mth.nl

Regio Veluwe
Henri Pannekoek - h.pannekoek@mth.nl
Mient Klooster - m.klooster@mth.nl

Regio Meppel
Harry Bril - h.bril@mth.nl

Downloads

PDF Energielijst_2019.pdf Download
PDF Milieulijst_2019.pdf Download

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.