Arbeidsrechtadvies

Wil je reorganiseren, heb je een arbeidsconflict of wil je meer weten over de vakantierechten van de medewerkers? De rechten en plichten van werkgevers en werknemers vragen vaak om specialistisch advies. Onze arbeidsjuristen helpen je graag op weg.

Conflictsituaties

Soms gaat het minder goed met het bedrijf of ervaar je moeilijkheden met een van de werknemers zoals wanneer:

 • je om economische redenen genoodzaakt bent personeel minder te laten werken of te ontslaan;
 • een werknemer zich (opnieuw) onterecht ziek meldt;
 • een medewerker handelt in strijd met de geldende regels in het bedrijf;
 • je vindt dat een werknemer niet arbeidsongeschikt is en hij vindt van wel;
 • je niet uit de voeten kunt met de adviezen van de bedrijfsarts.

Laat je goed adviseren over de arbeidsrechtelijke mogelijkheden in deze situaties. Niets is vervelender dan achteraf te moeten constateren dat je de verkeerde afslag genomen heeft. Onze arbeidsjuristen zijn betrokken en duidelijk in de advisering: je krijgt geen lange verhalen, maar een kort professioneel en onafhankelijk advies.

Diensten

Je kunt verder bij ons terecht voor:

 • opstellen en beoordelen van arbeidscontracten, ontslagbrief, aanstellingsbrief, aanvraag- of verweerschrift ontslagvergunning en andere arbeidsrechtelijke documenten;
 • beoordelen en opstellen concurrentie- en relatiebeding;
 • toepassen CAO's en pensioenfondsen;
 • ontslag (op termijn of op staande voet);
 • beëindiging dienstverband met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst;
 • voeren ontslagvergunningsprocedure bij het UWV Werkbedrijf;
 • procedure tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter;
 • kennelijk onredelijke ontslagprocedure;
 • behandelen ontslag- of beëindigingsvergoeding en gouden handdruk;
 • behandelen problemen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • tewerkstellingsvergunningen buitenlandse werknemers.

 

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.