Arbeidsrechtadvies

Wilt u reorganiseren, heeft u een arbeidsconflict of wilt u meer weten over de vakantierechten van uw medewerkers? De rechten en plichten van werkgevers en werknemers vragen vaak om specialistisch advies. Onze arbeidsjuristen helpen u graag op weg.

Conflictsituaties

Soms gaat het minder goed met uw bedrijf of ervaart u moeilijkheden met een van uw werknemers zoals wanneer:

 • u om economische redenen genoodzaakt bent personeel minder te laten werken of te ontslaan;
 • uw werknemer zich (opnieuw) onterecht ziek meldt;
 • uw medewerker handelt in strijd met de geldende regels in uw bedrijf;
 • u vindt dat uw werknemer niet arbeidsongeschikt is en hij vindt van wel;
 • u niet uit de voeten kunt met de adviezen van de bedrijfsarts.

Laat u goed adviseren over de arbeidsrechtelijke mogelijkheden in deze situaties. Niets is vervelender dan achteraf te moeten constateren dat u de verkeerde afslag genomen heeft. Onze arbeidsjuristen zijn betrokken en duidelijk in de advisering: u krijgt geen lange verhalen, maar een kort professioneel en onafhankelijk advies.

Diensten

U kunt verder bij ons terecht voor:

 • opstellen en beoordelen van arbeidscontracten, ontslagbrief, aanstellingsbrief, aanvraag- of verweerschrift ontslagvergunning en andere arbeidsrechtelijke documenten;
 • beoordelen en opstellen concurrentie- en relatiebeding;
 • toepassen CAO's en pensioenfondsen;
 • ontslag (op termijn of op staande voet);
 • beëindiging dienstverband met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst;
 • voeren ontslagvergunningsprocedure bij het UWV Werkbedrijf;
 • procedure tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter;
 • kennelijk onredelijke ontslagprocedure;
 • behandelen ontslag- of beëindigingsvergoeding en gouden handdruk;
 • behandelen problemen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • tewerkstellingsvergunningen buitenlandse werknemers.

 

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.