Arbeidsvoorwaarden & Belonen

Hoe zorg ik ervoor dat de beloning van mijn werknemers beheersbaar blijft? Hoe kan ik fiscaal vriendelijk belonen? Beloon ik marktconform?
Uw arbeidsvoorwaarden en de wijze van belonen van uw medewerkers, worden door uw medewerkers beschouwd als een tegenprestatie voor de bedongen arbeid. Arbeidsvoorwaarden en de verkregen beloning zijn voor hen extrinsieke motivatoren, welke mede bepalend zijn voor de mate van tevredenheid, geleverde kwaliteit en prestatie. Om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen streeft u naar een marktconforme beloning, maar het is ook belangrijk dat uw loonkosten beheersbaar blijven. Wij hebben de expertise in huis om u te ondersteunen bij marktconform belonen en u te adviseren over mogelijkheden om kosten te besparen en om fiscaal vriendelijk te belonen.

Marktconforme arbeidsvoorwaarden en variabele beloning biedt u:
• een versterkte concurrentiepositie;
• tevreden werknemers;
• beloning die meebeweegt met uw bedrijfsresultaten;
• inzicht in uw beloningsbeleid.

De MTH HR adviseurs bieden u:
• branchekennis;
• mogelijkheden om uw beloningsbeleid aan te passen;
• inzicht in fiscaal vriendelijk belonen;
• benchmark onderzoeken.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.