Auto van de zaak? Let op!

Recent is er een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de auto van de zaak. Hieronder geven wij kort de actualiteiten weer.

Het delen van de auto van de DGA
Bij onoplettendheid kan de auto van de zaak duur uitpakken als de auto wordt gedeeld met de BV.

In een recente uitspraak nam de BV 75% van alle kosten op zich en de DGA 25%. De DGA was van mening dat deze 25% overeenkwam met de bijtelling voor privégebruik. Voor de DGA zou het saldo daarmee op nihil uitkomen. De Belastingdienst was een andere mening toegedaan.

Ook de rechter ging niet mee in de gedachtegang van de DGA. Uiteindelijk kreeg de DGA 75% (het deel van de BV) van de bijtelling toegerekend. Zijn bijdrage van 25% in de kosten had juist betrekking op de kosten van zijn deel van de auto. Deze kosten waren daardoor niet aftrekbaar op de bijtelling. Door deze constructie was de DGA een stuk duurder uit. Hij had beter de reguliere bijtelling kunnen afrekenen.

Vervangende auto
Als de auto van de werknemer tijdelijk wordt vervangen hoeft er, onder voorwaarden, geen bijtelling plaats te vinden over de reguliere auto van de werknemer. Er vindt alleen bijtelling plaats over de tijdelijke vervangende auto als:
- de reguliere auto met papieren en sleutels wordt ingeleverd bij de werkgever of de leasemaatschappij; en
- werkgever en werknemer schriftelijk overeenkomen dat de reguliere auto niet meer ter beschikking staat; en
- bovengenoemde schriftelijke overeenkomst wordt bij de loonadministratie bewaard. De catalogusprijs, de CO2-uitstoot van de vervangende auto en de periode van vervanging worden tevens vermeld. Ook het kenteken van de reguliere auto van de werknemer moet in de overeenkomst worden vermeld.

Verhuur van bedrijfsauto is mogelijk zonder bijtelling
De Belastingdienst heeft met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) afspraken gemaakt om zakelijke auto’s die worden gedeeld door werknemers, toch te kunnen verhuren aan de werknemer zonder bijtelling. De auto moet worden gebruikt door wisselende werknemers voor alleen zakelijke ritten. In de periode dat de auto niet zakelijk wordt gebruikt, kan deze verhuurd worden aan de werknemers om in privé gebruikt te worden. Als de werknemer een marktconform huurtarief betaalt voor het privégebruik van de auto, dan is de verhuur mogelijk zonder bijtelling.

De Belastingdienst heeft samen met de VNA marktconforme tarieven vastgesteld. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast.

Het is zeer belangrijk dat u als werkgever een duidelijke registratie bijhoudt die aan alle vereisten voldoet. Zo niet, dan loopt u het risico dat u bijtelling had moeten toepassen.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen over de auto van de zaak, neem dan gerust contact op met de adviesgroep Personeel & Salaris.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.