Autobrief II –Een nieuw stelsel dat robuust en toekomstvast is?!

Vereenvoudiging van de bestaande autoregelingen, verbetering van de milieuwinst, tegengaan van concurrentieverstoring en hogere opbrengst voor de schatkist. Dit zijn de vier doelstellingen van de overheid om het autorijden en bezit weer enigszins in goede banen te leiden.

De overheid is tot de conclusie gekomen dat de CO2-prikkels in de BPM, MRB, bijtelling en accijnzen te veel van het goede zijn geweest. Dit heeft geleid tot een scheve ontwikkeling in aanschaf en gebruik van de auto. Het nieuwe voorgestelde beleid is aldus de overheid een stelsel dat robuust is en toekomstvast. Om tot normale verhoudingen te komen worden de volgende maatregelen voorgesteld die gelden voor de jaren 2017 tot en 2020:

 • Bijtelling:
  Van 4 bijtellingspercentages naar uiteindelijk 2 bijtellingspercentages (afhankelijkheid CO2 wordt ingeperkt):
  • Het algemene bijtellingspercentage van 25 wordt verlaagd naar 22;
  • Plug-in hybrides (PHEV; bv Volvo V60 Hybride, Mitsubishi Outlander Hybride) vallen uiteindelijk onder het algemene tarief van 22% (stapsgewijs);
  • Voor nulemissie-auto's tot een catalogusprijs van € 50.000 blijft de bijtelling 4%. Het deel boven deze € 50.000-grens wordt per 2019 belast met 22%.
     2016 2017 2018 2019 2020
   Nulemissie 4% 4% 4% 4% 4%
   Nulemissie Waarde > € 50.000 4% 4% 4% 22% 22%
   PHEV (1-50 gr/km) 15% 17% 19% 22% 22%
   Zuinig (51-106 gr/km) 21% 22% 22% 22% 22%
   Overig (> 106 gr/km) 25% 22% 22% 22% 22%
 • Motorrijtuigenbelasting voor reguliere personenauto's wordt verlaagd met 2%. De motorrijtuigenbelasting voor de meest vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto's wordt verhoogd. Het bekende halftarief voor PHEV’s blijft tot en met 2018 gelden, met dien verstande dat de kilocorrectie (forfaitaire afrek als gevolg van extra gewicht van de accu’s) vervalt per 1 januari 2017. Voor de jaren 2019-2020 geldt dat het halftarief is omgezet in een kilocorrectie van 300 gram.
 • De belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) wordt tot 2020 geleidelijk verlaagd met gemiddeld 12% en wordt minder C02-afhankelijk. Voor PHEV’s wordt echter een tarieftabel op van basis van C02-uitstoot ingevoerd.  Exacte bedragen zullen later bekend worden gemaakt.
 • Nulemissievoertuigen blijven fiscaal gestimuleerd (vrijstelling MRB en BPM, bijtelling zie hiervoor). De fiscale stimulering van PHEV’s (zoals hiervoor blijkt) wordt verminderd en deze auto’s zullen uiteindelijk worden behandeld als normale auto’s.

Deze maatregelen zijn in de ogen van de overheid robuust en toekomstvast. Gelet op de tendens van de afgelopen jaren, waarin juist werd gekozen voor de zuinige auto door werkgever, werknemer en particulier, is het nog maar de vraag of deze maatregelen toekomstvast zijn.

Het voorgestelde algemene bijtellingpercentage is fors te noemen gezien de huidige markt. Om deze hoge bijtelling te voorkomen zullen werknemers na afloop van alle fiscale stimuleringen wellicht eerder kiezen voor een auto (al dan niet tweedehands) in privé in plaats van de leaseauto. En wordt dan nog de doelstelling gehaald om meer milieuwinst te boeken? En wat te denken van het spekken van de schatkist. Leidt dit niet tot meer kleinere auto’s (lagere BPM) en/of opbloeiende handel in occassions (BPM over de nieuwwaarde is al terecht gekomen in de schatkist)? Jammer is het overigens dat er in deze Autobrief II niet meer wordt gerept over het in het verleden voorgestelde  ‘betalen naar werkelijk gebruik’.

Hoe dan ook, van alle dingen is eenvoud het moeilijkst na te bootsen en de verwachting is dat een aantal belangenverenigingen nog van zich zal laten horen en dat er aanpassingen zullen plaatsvinden. Wij houden dit nauwgezet voor u in de gaten!

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.