Belastingplan 2017

Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer het belastingplan 2017 aangenomen. Een aantal punten uit het belastingplan zijn ook voor werkgevers van belang. Wij gaan kort in op de belangrijkste aandachtspunten.

Inkomensbeleid
Het belastingtarief in de derde schijf gaat van 40,4% naar 40,8%. Voor de tweede schijf geldt voor mensen onder de AOW-leeftijd dezelfde tarieven. Voor AOW’ers stijgt het tarief in de tweede schijf met 0,4% naar 22,90%. De bovengrens van de derde schijf wordt verhoogd naar € 67.072.

De maximale algemene heffingskorting wordt met € 48 verhoogd. De maximale arbeidskorting stijgt naar € 3.223. Het startpunt van de maximale arbeidskorting wordt extra verlaagd naar € 32.444.
Ten slotte is het van belang dat het afbouwpercentage arbeidskorting van 4% in 2016 naar 3,6% in 2017 gaat.

Eigenrisicodrager WGA
De WGA-vast en de WGA-flex worden samengevoegd tot één WGA-totaal premie. Daarnaast wordt ook een terugkeerpremie ingevoerd. Als een werkgever terugkeert naar het UWV wordt de premie berekend op basis van de historische uitkeringslasten. Het maakt hierbij niet uit voor wiens rekening deze uitkeringslasten komen (het UWV of de verzekeraar/de werkgever). Maar vanaf 2017 mogen de staartlasten achterblijven bij het UWV. Voor bedrijven die eigenrisicodrager worden, blijft het risico van zieke en arbeidsongeschikte werknemers achter bij het UWV. Hierdoor is voor veel meer werkgevers (middelgroot en groot) het eigenrisicodragerschap een reële mogelijkheid en kan het een aantrekkelijke optie zijn.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon dan krijgt u vanaf 2017 een loonkostenvoordeel. Bij het vaststellen van de uurloongrenzen wordt uitgegaan van een 40-urige werkweek. Er geldt een maximum van € 1.000 tot € 2.000 per jaar.

Stimulering start-ups
Vanaf 2017 mag het belastbare loon van dga’s van innovatieve startups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Bent u dga van een bedrijf die speur- en ontwikkelingswerk verricht en voor de toepassing van de S&O-afdrachtsvermindering als starter wordt aangemerkt dan kunt u gebruik maken van deze regeling.

Bijtelling auto van de zaak
Vanaf 2017 wordt de standaardbijtelling 22% van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM). Alleen voor auto’s die geen CO2 uitstoten geldt een lagere bijtelling van 4% van de cataloguswaarde. De tarieven in de BPM dalen voor reguliere auto’s en stijgen voor plug-in hybrides. De tarieven MRB voor reguliere auto’s dalen met gemiddeld 2%, voor plug-in hybrides blijft het halve tarief gelden en nulemissieauto’s blijven volledig vrijgesteld.

Fictieve dienstbetrekking commissarissen
De fictieve dienstbetrekking voor commissarissen wordt vanaf 1 januari 2017 afgeschaft. De commissaris hoeft niet langer in de loonadministratie van de onderneming te worden opgenomen. Indien een commissaris dit wel wenst kan er gebruik gemaakt worden via de ‘opting in’ regeling. De inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW zullen na afloop van het kalenderjaar bij de commissaris worden geheven.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.