Beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas

Begin december 2017 zullen de nieuwe beschikkingen en mededelingen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas weer aan de werkgevers worden verzonden. Tegen de beschikkingen kan bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken, na dagtekening. Wij adviseren u dan ook om alert te zijn en deze termijn niet te laten verlopen.

Voor middelgrote en grote werkgevers is de premie afhankelijk van hun instroom in Ziektewet en WGA in 2016. Het is dus van belang te controleren of de instroom terecht is toegerekend. Hiertoe kan (pro forma) bezwaar worden gemaakt tegen de beschikking en kan de instroomlijst worden opgevraagd.

Iedere werkgever krijgt overigens bericht van het UWV als aan een werknemer een Ziektewet of WGA-uitkering wordt toegekend. Op dat moment kan hij als belanghebbende bezwaar maken of actie ondernemen om de schade te beperken. Wachten tot het effect heeft in de hoogte van de gedifferentieerde premie heeft als gevolg dat er veelal geen rechtsmiddelen tegen de oorzaak meer open staan.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het beoordelen van en bezwaar aantekenen tegen de beschikking(en) premie werkhervattingskas.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.