Beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas

Op 2 december 2016 zijn de beschikkingen en mededelingen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas aan de werkgevers verzonden. Tegen de beschikkingen kan bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken (voor 13 januari 2017!). Wij adviseren u dan ook om deze termijn niet te laten verlopen.

Voor middelgrote en grote werkgevers is de premie afhankelijk van hun instroom in Ziektewet en WGA in 2015. Het is dus van belang te controleren of de instroom terecht is toegerekend. Hiertoe kan (pro forma) bezwaar worden gemaakt tegen de beschikking en kan de instroomlijst worden opgevraagd.

Iedere werkgever krijgt overigens bericht van het UWV als aan een werknemer een Ziektewet of WGA-uitkering wordt toegekend. Op dat moment kan hij als belanghebbende bezwaar maken of actie ondernemen om de schade te beperken. Wachten tot het effect heeft in de hoogte van de gedifferentieerde premie heeft als gevolg dat er veelal geen rechtsmiddelen tegen de oorzaak meer open staan!

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het beoordelen van en bezwaar aantekenen tegen de beschikking(en) premie werkhervattingskas.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.