Bonus bij re-integratie in het tweede ziektejaar

Indien een werknemer in diens tweede ziektejaar re-integreert in zijn oude of een nieuwe functie binnen of buiten het bedrijf of de bedrijfstak, bestaat onder voorwaarden recht op een bonus voor zowel de werknemer als de werkgever. Voor de werknemer bestaat de bonus uit een aanvulling op zijn vast overeengekomen loon voordat hij arbeidsongeschikt werd van 30% tot 100%. Voor de werkgever is dit een bonus van
€ 2500 uit het Aanvullingsfonds.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.