BTW reisbureauregeling

Op 1 april 2012 is de nieuwe btw reisbureauregeling van start gegaan. De oude btw reisbureauregeling is per die datum komen te vervallen. Belangrijk kenmerk van de huidige reisbureauregeling is dat er in beginsel 21/121e btw verschuldigd is over de marge die op ingekochte reisonderdelen wordt gerealiseerd indien en voor zover (pakket)reizen met een bestemming binnen de EU op eigen naam aan reizigers worden verkocht. De met betrekking tot deze reisonderdelen aan de reisondernemer berekende btw komt niet meer voor aftrek in aanmerking. Het aftrekrecht op algemene ondernemerskosten en investeringen blijft wel in tact.

In de praktijk is de reisbureauregeling van belang voor de zogenoemde touroperators, omdat zij doorgaans pakketreizen op eigen naam aan reizigers verkopen. Ook andere ondernemers die reizen op eigen naam verkopen zullen evenwel met de reisbureauregeling te maken krijgen. De reisbureauregeling was bij aanvang (1 april 2012) op basis van de Nederlandse wet- en regelgeving niet van toepassing op de verkoop van pakketreizen aan andere (reis)ondernemers (‘wholesaling’). De reisbureauregeling was dan ook niet van toepassing op de verkoop van pakketreizen aan bijvoorbeeld scholen en verenigingen die de ingekochte pakketreis aan hun leerlingen/leden doorverkochten. Door het Europese Hof is in 2013 beslist dat ook in een situatie van wholesaling de reisbureauregeling van toepassing is. Nederland heeft naar aanleiding van dat arrest zijn wetgeving in 2015 aangepast, waarbij in een overgangsregeling is voorzien.

De verkoop van pakketreizen vindt vaak plaats door reisbureaus/reisagenten die op naam en voor rekening van een touroperator de reizen verkopen. Het reisbureau ontvangt voor deze dienstverlening doorgaans een bemiddelingsfee van de touroperator en daarnaast wordt veelal aan de reiziger nog een bedrag als 'administratiekosten'/'boekingsfee' berekend. Beide laatstgenoemde prestaties kwalificeren voor de btw als bemiddelingsdiensten. Daarop is de reisbureauregeling dus niet van toepassing. Wij hebben de btw-behandeling van de reisbureaus/reisagenten in een stroomschema vastgelegd.

Met betrekking tot de reisbureauregeling bestonden (en bestaan helaas nog steeds) wat onduidelijkheden. Een deel daarvan is opgelost middels een (geactualiseerd) besluit van de staatssecretaris van 17 juli 2014. In dit besluit is tevens de hierboven genoemde overgangsregeling uitgewerkt. Overigens zijn nog lang niet alle vraagpunten met dit besluit de wereld uit. Wij sluiten daarom zeker niet uit dat over de reisbureauregeling in de (nabije) toekomst nog wel meer toelichting zal worden gepubliceerd.

Wij hebben de belangrijkste gevolgen van de btw reisbureauregeling in een memorandum samengevat. Tot nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Adviesgroep Omzetbelasting MTH,

Teunis van den Berg
Jaap Wisse


Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.