An independent member of

logoFull Created with Sketch.
Corporate finance

Due dilligence

Wanneer je een bedrijf wilt kopen komt er veel op je af. Naast informatie over de commerciële activiteiten van het bedrijf en de markten waarop het bedrijf actief is, wil je ook weten hoe het bedrijf er financieel voorstaat en hoe de fiscale situatie van het bedrijf er uit ziet. Deze laatste gegevens zijn veel moeilijker van afstand te beoordelen. Specialistische kennis help je de juiste beslissingen te nemen.

overeenstemming

Boekenonderzoek

De verkoper van de onderneming is verplicht om allerlei financiële en belastingtechnische informatie over het bedrijf te verstrekken. Aan de hand hiervan kun je de risico’s en kansen voor de overname afwegen. Als koper heb je de plicht de informatie te onderzoeken. Zo’n onderzoek noemen we een due diligence of in gewoon Nederlands: een boekenonderzoek.

Besluit je het bedrijf over te willen nemen, dan tekenen jij en de verkoper in eerste instantie een intentieverklaring. Hierin leg je samen de belangrijkste afspraken en voorwaarden voor de overname vast. Een due diligence maakt vaak onderdeel uit van deze intentieverklaring. Hierbij geef je aan dat de uitkomsten uit het boekenonderzoek van invloed kunnen zijn op de definitieve koopovereenkomst. Deze invloed kan inhouden dat de verkoper extra garanties afgeeft, maar kan ook meer vergaande gevolgen hebben en leiden tot aanpassing van de koopprijs.

Specialistische kennis

Zo’n onderzoek naar de financiële en fiscale aspecten vraagt specialistische kennis. Onze corporate finance specialisten hebben hier jarenlange ervaring mee en dringen in korte tijd tot de kern van de cijfers en fiscale aspecten door. Onze bevindingen en aanbevelingen leggen wij voor je vast in een heldere rapportage. En uiteraard begeleiden we jou ook bij alle andere onderdelen in het overnameproces.