Due diligence

Wanneer u een bedrijf wilt kopen komt er veel op u af. Naast informatie over de commerciële activiteiten van het bedrijf en de markten waarop het bedrijf actief is, wilt u ook weten hoe het bedrijf er financieel voorstaat en hoe de fiscale situatie van het bedrijf er uit ziet. Deze laatste gegevens zijn veel moeilijker van afstand te beoordelen. Specialistische kennis helpt u de juiste beslissingen te nemen.

Boekenonderzoek

De verkoper van de onderneming is verplicht u allerlei financiële en belastingtechnische informatie over het bedrijf te verstrekken. Aan de hand hiervan kunt u de risico’s en kansen voor de overname afwegen. Als koper heeft u de plicht de informatie te onderzoeken. Zo’n onderzoek noemen we een due diligence of in gewoon Nederlands: een boekenonderzoek. Besluit u het bedrijf over te willen nemen, dan tekenen u en de verkoper in eerste instantie een intentieverklaring. Hierin legt u samen de belangrijkste afspraken en voorwaarden voor de overname vast. Een due diligence maakt vaak onderdeel uit van deze intentieverklaring. Hierbij geeft u aan dat de uitkomsten uit het boekenonderzoek van invloed kunnen zijn op de definitieve koopovereenkomst. Deze invloed kan inhouden dat de verkoper extra garanties afgeeft, maar kan ook meer vergaande gevolgen hebben en leiden tot aanpassing van de koopprijs.

Specialistische kennis

Zo’n onderzoek naar de financiële en fiscale aspecten vraagt specialistische kennis. Onze corporate finance specialisten hebben hier jarenlange ervaring mee en dringen in korte tijd tot de kern van de cijfers en fiscale aspecten door. Hun bevindingen en aanbevelingen leggen zij voor u vast in een heldere rapportage. En uiteraard begeleiden zij u ook bij alle andere onderdelen in het overnameproces.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.