eHerkenning

eHerkenning is een veilige en betrouwbare inlogmethode. De overheid stelt daarom eHerkenning verplicht om te kunnen inloggen bij overheidswebsites!

Wat is eHerkenning?
eHerkenning voor bedrijven is vergelijkbaar met wat DigiD is voor particulieren. Lees meer hierover op www.eherkenning.nl.

Waarom voor jou relevant?
- zonder eHerkenning kun je niet langer inloggen en bijv. een ziekmelding, re-integratiegegevens, bezwaar maken of een ontslagaanvraag aan het UWV doorgeven
- zonder eHerkenningsmachtiging kan ook mth niet inloggen om deze ziekmelding te doen (wanneer dit is inbegrepen in de dienstverlening)

Wanneer gaat eHerkenning in?
Gebruik van eHerkenning is verplicht voor de werkgeversportal van het UWV. Nu al is eHerkenning te gebruiken bij ruim 400 organisaties (semi-)publieke sector zoals bijvoorbeeld Belastingdienst of jouw gemeente.

We raden jou daarom aan om jouw eHerkenning zo spoedig mogelijk aan te vragen. Vanwege lange verwerkingstijden kan het raadzaam zijn een spoedaanvraag in te dienen.

Wat moet ik doen?
Stap 1: Vraag eHerkenning aan voor je eigen organisatie. Op www.eherkenning.nl lees je hoe eHerkenning aanvraagt. We adviseren tenminste eHerkenning niveau 3 (EH3) aan te vragen. Vanwege lange verwerkingstijden kan een spoedaanvraag nodig zijn.

Stap 2: Machtig zonodig ook mth met een ketenmachtiging om namens jouw bedrijf te kunnen inloggen. Of dit nodig is is afhankelijk van de afgesproken dienstverlening van mth. Machtigingen aan mth of anderen kun je op elk moment weer intrekken.

Hoe machtig ik mth voor eHerkenning?
Vul het machtigingsformulier in.

- Kan mth mij helpen met het invullen van de aanvraag- en het machtigingsformulier? Omdat wij niet over alle persoonsgegevens beschikken kunnen wij de aanvraag niet verder voor je voorbereiden of indienen. Wanneer je een gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger (e-mail, mobiel nummer, kopie geldig ID-bewijs) en dezelfde gegevens van de gebruiker bij de hand heeft spreken beide formulieren voor zich. Wanneer je desondanks vragen hebt kun je deze stellen via eherkenning@mth.nl.
- Het machtigingsformulier kan de indruk geven dat je een nieuw middel aanvraagt. Verderop in het formulier wordt duidelijk dat het uitsluitend gaat om de aanvraag ‘ketenmachtiging’.
- Je vraagt eHerkenning primair aan om zelf gebruik te kunnen maken van digitale overheidsdiensten. Je kunt met eHerkenning o.a. inloggen bij 95% van de gemeenten. Het UWV is de eerste partij die gebruik van eHerkenning verplicht stelt (m.i.v. 1 november a.s.). Andere overheidsdienstverleners zullen (vermoedelijk) snel volgen. Het kan zijn dat mth voor je inlogt in een overheidsportal. Alleen dan is het nodig om mth te machtigen.
- Wanneer je al over een eigen eHerkenning met niveau EH3 beschikt kun je mth ook via je eigen leverancier machtigen. We vragen je een afschrift van deze machtiging te sturen naar eherkenning@mth.nl zodat deze kan worden verwerkt.

Welke leverancier kan ik het beste kiezen?
We zien dat het verstrekken van een ketenmachtiging aan mth via leverancier KPN (relatief) soepel verloopt. Wij adviseren daarom leverancier KPN. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om een andere leverancier te kiezen. Geef dan (alle vestigingen van) mth accountants & adviseurs b.v. (kvk 39095983) op als intermediair en mail een afschrift van de verstrekte eHerkenning naar eherkenning@mth.nl zodat wij deze ketenmachtiging kunnen registreren.

Bekende bugs bij het aanvragen van een ketenmachtiging:
Wanneer je bij KPN na het aanvragen van een eHerkenningsmiddel hetzelfde e-mailadres gebruikt voor het aanvragen van een ketenmachtiging via de website van mth ontvang je een foutmelding. Dit is een bij KPN bekende bug. De oplossing is een alternatief e-mailadres te gebruiken bij de aanvraag ketenmachtiging.
De bevestigingsmail welke je ontvangt na de aanvraag ketenmachtiging wekt de indruk dat sprake is van een nieuwe aanvraag eHerkenning. Dit is echter niet het geval. Wij hebben KPN verzocht de tekst van deze e-mail aan te passen.

Ik heb een eenmanszaak zonder personeel. Wat is voor mij het nut van deze registratie?
Op korte termijn heb je geen eHerkenning nodig. Je hoeft ook mth niet te machtigen. Wel verwachten we dat eHerkenning (net als DigiD destijds) een vlucht zal nemen en dat voor het inloggen op overheidsportalen of het afnemen van digitale overheidsdiensten je afhankelijk bent van eHerkenning.

Ik heb meerdere ondernemingen, hoe zit dat?
Je hoeft niet voor elke organisatie opnieuw een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Je kunt aan 1 eHerkenningsmiddel de verschillende KvK-nummers van de ondernemingen koppelen. Wel kan het (afhankelijk van de dienstverlening) nodig zijn dat je mth voor meerdere ondernemingen een ketenmachtiging verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer personeel in meerdere vennootschappen werkzaam is.

Wanneer informeert mth over eHerkenning?
Het UWV (m.i.v. 1 november 2019) en Pensioenfonds Metaal & Techniek (m.i.v. 1 januari 2020) hebben het inloggen met de eHerkenning inmiddels verplicht. Zonder eHerkenningsmiddel kun je niet meer inloggen bij deze dienstverleners. Zonder Ketenmachtiging eHerkenning kan mth bij deze dienstverleners niet inloggen of gegevens raadplegen terwijl dit wel (regelmatig) nodig is voor onze dienstverlening.

Veel andere overheidsdienstverleners zoals lokale gemeenten bieden wel de mogelijkheid om in te loggen met eHerkenning maar stellen dit (nog) niet verplicht.

Ik heb nog meer vragen!
Voor algemene vragen over e-herkenning verwijzen we naar de website www.eherkenning.nl

Wil je graag dat wij je helpen of heb je vragen over de ketenmachtiging voor mth? Stuur dan een e-mail naar eherkenning@mth.nl.

Wij helpen je graag verder!

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.