Symposium "Consequenties zieke werknemers"

  • donderdag
    19 april 2018
  • Van 16:00 uur
    Tot 19:00 uur

Beste relatie,

Als werkgever ben je vooral druk met je bedrijf en het ondernemen en dat is waar jouw kracht ligt. Het personeel is één van de belangrijkste voorwaarden voor succes en continuïteit. Het is belangrijk dat personeel vitaal en gezond is en blijft; helaas is dit niet altijd het geval.

Tijdens het symposium “Zieke werknemers: de spelregels en de financiële consequenties” informeren wij jou over hoe je moet omgaan met ziek personeel en wat de financiële consequenties voor jouw onderneming kunnen zijn.
Dit symposium is een initiatief van Certa Legal Advocaten en mth accountants & adviseurs.

In het eerste deel van deze bijeenkomst komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
- de Poortwachter verplichtingen voor werkgever en werknemer;
- hoe om te gaan met de re-integratieverplichtingen? Wat als de werknemer niet wil meewerken?;
- duur en de hoogte van de loondoorbetalingsverplichting;
- wanneer mag de werkgever de loondoorbetaling staken of opschorten?

In het tweede deel van deze bijeenkomst zal nader worden ingegaan op de mogelijke financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever.
Onder het motto “de vervuiler betaalt” wordt de instroom van werknemers in de Ziektewet en de WGA in beginsel bij jou als werkgever in rekening gebracht.

Je hebt er dus alle belang bij dat je op de hoogte bent van de spelregels!

Laat je tijdens het symposium bijpraten door deskundigen over de marktontwikkelingen en de kansen & risico’s.
In een bijzondere setting en met een afwisselend en interactief programma nemen wij je mee in de actualiteiten die betrekking hebben op jouw personeel.

Locatie
Watertoren Bussum, Bussummergrindweg 1, Bussum

Programma
16.00 uur Ontvangst met koffie/thee
16.20 uur Opening/welkomstwoord
16.30 uur Presentatie: spelregels bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
17.15 uur Presentatie: financiële consequenties ziek personeel
18.00 uur Vragenronde
18.15 uur Filevrije borrel
19.00 uur Einde

Aanmelden
Wil je jouw naam en bedrijfsnaam vermelden bij de aanmelding? Aanmelden kan via e-mail: events@mth.nl.

Bellen kan natuurlijk ook: (088) 202 1487.

Graag tot ziens!