Vertrouwen in de toekomst!

Het regeerakkoord is klaar. De nieuwe ministers en staatsecretarissen gaan aan de slag, maar wat betekent dit nieuwe regeerakkoord voor u als ondernemer?

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de bijeenkomst ‘Vertrouwen in de toekomst”. Tijdens deze bijeenkomst willen wij de belangrijkste fiscale gevolgen van het regeerakkoord voor ondernemers aan u presenteren.

In het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is veel aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. Onderwerpen als lastenverlichting voor het MKB en BTW-verhoging komen op 30 november aan bod.

Programma
16.00 uur Inloop MTH Assen (Zwedenlaan 16, bovenste etage)
16.30 uur Presentatie door Jan Willem Reilink
“De fiscalist van MTH heeft vertrouwen in de toekomst”
17.30 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

U kunt zich aanmelden via assen@mth.nl. Indien u een collega-ondernemer kent die ook geïnteresseerd is, neem hem/haar gerust mee!
Wilt u bij opgave de bedrijfsnaam en de namen van de deelnemers vermelden die bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn?

Mochten er vragen zijn, dan vernemen wij dit graag!