An independent member of

logoFull Created with Sketch.

Zoeken op

Zoeken op

Alles

28 Oktober 2021

Werkgeversdag 2021

Op 28 oktober 2021 organiseerden wij voor de 10e keer de mth Werkgeversdag voor onze relaties over alles op het gebied van personeel.

Compilatie alle edities Werkgeversdag

Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle

Werkgeversdag 2021

Nieuw Perspectief op Werk en Werkgeverschap

Sinds 2012 organiseert mth de Werkgeversdag voor werkgevers, HR-professionals en salarisadministrateurs. De Werkgeversdag is een uitgelezen moment om onze relaties bij te praten over relevante en actuele onderwerpen ten aanzien van personeel en salaris. Dit jaar alweer de 10e keer dus reden voor een extra bijzondere jubileumeditie!

Het thema was nieuw perspectief op werk en werkgeverschap. Eén van de belangrijkste vragen is misschien wel ‘Hoe ben en blijf je een aantrekkelijke werkgever? Waarom willen mensen bij jouw organisatie werken? Deze vragen en meer behandelden we tijdens deze werkgeversdag.

Dagvoorzitter Arie Lengkeek heette iedereen welkom op de 10e editie van de mth werkgeversdag. Hij introduceerde als eerste mth Bestuursvoorzitter Olaf ten Hoopen. Het was Olaf opgevallen dat de verhouding tussen werkgever en werknemer fundamenteel is veranderd. Het is veel meer een dialoog, merkte hij op. Voordat de sprekers op het podium kwamen, werden eerst deelnemers in het zonnetje gezet die alle 10 keren aanwezig waren bij de mth werkgeversdag. Zij kregen een mth-bokaal en een certificaat uitgereikt.

“Ik ben hier voor de 4e keer en ik vind het erg interessant. De laatste spreker pakte ook goed de aandacht van iedereen.”

Deelnemer 10e editie mth Werkgeversdag

Belastingplan 2022 – Jochem van den Berg

De werkkostenregeling wordt uitgebreid met een gerichte vrijstelling voor thuiswerken. Als werkgever mag je een onbelaste vergoeding geven van €2 per thuiswerkdag. Met ingang van 2022 wordt de fiscale bijtelling voor EV-auto’s 16% i.p.v. 12%. De cap gaat omlaag van €40.000 naar €35.000. Over het meerdere geldt een fiscale bijtelling van 22%. Ook komt er een tegemoetkoming in de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers voor kleine werkgevers. Kleine werkgevers hoeven vanaf volgend jaar minder premie Arbeidsongeschiktheidsfonds aan de Belastingdienst te betalen.

Presentatie Belastingplan 2022

Daarnaast wordt de grens van kleine werkgever naar (middel)grote werkgever fors verlegd. Dit geldt ook voor de indeling als werkgever voor de premie werkhervattingskas (ZW en WGA).

Heb je vragen over het Belastingplan 2022? Neem dan contact op met Jochem of Ingrid

Presentatie Belastingplan 2022

mr. Jochem van den Berg Adviseur loonheffingen/arbeidsrecht

Presentatie thuiswerken

Thuiswerken – Ingrid Boink

Als werkgever moet je ervoor zorgen dat de thuiswerkplek van de werknemer goed voldoet. Een bureau of een stoel thuis kan je onbelast vergoeden als hier op basis van de arbowetgeving  door de werkgever in voorzien moet worden. Het is ook mogelijk om daarnaast noodzakelijke computers en mobiele communicatieapparatuur die nodig is om thuis te werken onbelast te vergoeden of verstrekken. Er gelden dan aanvullende voorwaarden zoals dat als de computer niet meer nodig is, moet het worden teruggegeven aan de werkgever of betaalt de medewerker het bedrag van de restwaarde aan de werkgever. Daarnaast mag je nooit meer dan de werkelijke kosten onbelast vergoeden. Ga je als werkgever een vaste thuiswerkvergoeding geven, dan mag deze vergoeding niet in combinatie met een reiskostenvergoeding voor dezelfde werkdag onbelast worden uitbetaald.

Tot slot kan een werkgever geen loonheffing inhouden op werknemers die in het buitenland wonen en werken en kan de medewerker in een ander land sociaal verzekerd zijn. Als werkgever moet je je dan registreren in het buitenland. Hier zitten haken en ogen aan.

Presentatie thuiswerken

Heb je vragen over thuiswerken? Neem dan contact op met Ingrid of Jochem.

Ingrid Boink Adviseur loonheffingen

Actualiteiten arbeidsrecht – Liesbeth Leijten

Met de komst van de WAB ben je als werkgever verplicht om binnen een maand na het contractjaar schriftelijk een contractaanbod te doen aan een oproepkracht. Binnen een maand moet de werknemer dit schriftelijk accepteren of afwijzen als hij oproepkracht wil blijven. Daarnaast is er een aantal wijzigingen in de wet- en regelgeving voor een AOW-gerechtige werknemer. Verder is er een nieuwe wet betaald ouderschapsverlof, deze treedt 1 augustus 2022 in werking. Het doel is om arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen. Ook wordt op die datum een implementatie van de Europese richtlijn duidelijk. Hierin staat dat de werkgever de werknemer de gelegenheid moet geven om noodzakelijke scholing te volgen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de werkgever.

Presentatie arbeidsrecht Liesbeth

Een werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling als deze bewust op vakantie was gegaan in een ‘rood land’ qua coronabesmettingen. Ook ging Liesbeth in op de vraag of je als werkgever je werknemer kan verplichten om een mondkapje te dragen. Verder kan een werkgever vragen of een werknemer gevaccineerd is, maar de werknemer hoeft daarop niet te antwoorden. Bij een arbeidsovereenkomst zijn vier zaken essentieel: arbeid, loon, gezagsverhouding en de tijd. Daarnaast vertelde Liesbeth over de rechtszaken van bezorgingsdienst Deliveroo en taxibedrijf Uber die dienden bij de rechter.

Presentatie arbeidsrecht Liesbeth

Heb je vragen over arbeidsrecht? Neem dan contact op met Liesbeth of Albertje.

Liesbeth Leijten Adviseur Arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht – Albertje Pepping

Albertje gaat in op ontslag op staande voet en vertelt hoe actueel dit is gezien Ronald Koeman net met directe ingang is ontslagen bij Barcelona. Vervolgens heeft ze een voorbeeld van een werknemer die vorig jaar op staande voet is ontslagen. Diegene had een tasje van € 0,03 meegenomen, zonder deze te betalen. Dit ontslag heeft de rechter teniet gedaan. De werknemer had niet het oogmerk om zichzelf te verrijken. Daarnaast gold het beleid, dat medewerkers niet spullen mogen meenemen zonder betaling, alleen voor artikelen in de zaak én niet voor tasjes bij de kassa. Een werkgever heeft bij ontslag op staande voet een mededelingsplicht. Dit betekent dat de dringende reden voor ontslag de werknemer direct duidelijk moet zijn. Relevant voor een geldig ontslag op staande voet zijn ook: de bewoordingen in de ontslagbrief, aard functie, aard verwijten, opleiding- en kennisniveau werknemer, eerdere waarschuwingen en vastgelegde gedragsregels.

Albertje vertelt dat less is more in de ontslagbrief: beter goed en kort dan uitgebreid en vaag. Zeg bijvoorbeeld niet dat een werknemer gestolen heeft, maar dat diegene zonder toestemming en betaling een product heeft meegenomen. Tot slot vertelde Albertje over de schriftelijke beëindigingsovereenkomst, wat hierin moet staan en wat juist niet handig is. Zie de presentatie voor meer informatie.

Presentatie arbeidsrecht Albertje

Heb je vragen over arbeidsrecht? Neem dan contact op met Albertje of Liesbeth.

mr. Albertje Pepping Adviseur Arbeidsrecht

Duurzame inzetbaarheid – Jochem van den berg

Bij duurzame inzetbaarheid gaat het om beleid van de werkgever waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Dit is erg belangrijk, omdat er vergrijzing is bij huidige werknemers en te weinig nieuwe aanwas van jonge werknemers. Daarom is inzetbaarheid van medewerkers op een duurzame manier van belang voor jouw organisatie. Vervolgens benoemde Jochem het thema doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd. Daarbij werden verschillende aspecten besproken. De conclusie is dat het veel voordelen voor de werkgever biedt om een AOW’er in dienst houden of aan te nemen. Daarnaast vertelde Jochem over de versoepeling van de RVU en het verlofsparen. Ook het zogenoemde generatiepact en deeltijdpensioen kwamen aan bod. Bekijk de presentatie voor meer informatie.

Jochem van den Berg

Daarnaast vertelde Jochem over de RVU. Bij deze regelingen zijn versoepelingen aangekondigd. Maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Tevens kwam verlofsparen aan bod. Hierbij is een uitbreiding van kracht van 50 naar 100 uren. Het doel hiervan is een vervroegde pensionering. Bekijk de presentatie voor meer informatie.

Presentatie duurzame inzetbaarheid

Heb je vragen over het Belastingplan 2022 of duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met Jochem.

mr. Jochem van den Berg Adviseur loonheffingen/arbeidsrecht

Presentatie werven personeel

Werven van nieuw personeel – Niels Moelard

De krappe arbeidsmarkt laat zien dat er 106 vacatures zijn voor 110 werkzoekenden. Ook vertelde Niels het volgende over solliciteren. Binnen Nederland hoort 53% van de sollicitanten pas na 3 maanden een antwoord van de werkgever. Als werkgever is het belangrijk om te laten zien wat je kan bieden aan de werknemer, de arbeidsmarktcommunicatie is dus belangrijk. Focus op de pullfactoren en niet alleen wat je van de werknemer verwacht. In Nederland staat bij 74% van de vacatures geen salaris vermeld, terwijl dit wel het belangrijkste criterium is voor de sollicitant. Niels vermeld ook dat ‘marktconform’ nietszeggend is in een vacature. Sollicitanten weten namelijk niet wat dit betekent en denken dat slecht betaald wordt.

Niels stipt een aantal belangrijke zaken aan hoe je je als werkgever kan onderscheiden. Een belangrijk feit was dat 33% van de mensen binnen een jaar uit dienst treedt, een derde van de nieuwe collega’s dus. Daarom is niet alleen het werven, maar ook het behouden van personeel erg belangrijk.

Presentatie werven personeel

Heb je vragen over het werven van nieuw personeel? Neem dan contact op met Niels of Ingeborg van recruiment.

Niels Recruiter

Brainstormsessie

Tijdens de brainstormsessie moesten de deelnemers op briefjes schrijven welke aandachtspunten zij belangrijk vinden in het werkgeverschap. Per tafel werden drie briefjes ingevuld, elk met een onderwerp. Uiteindelijk bleek uit het brainstormen dat de thema’s sfeer en waardering erg belangrijk werden gevonden. Bij sfeer zijn zaken opgeschreven als: vertrouwen, fijne werkplek en transparant. Bij waardering kwamen de volgende onderwerpen aan bod: ontwikkeling, betrokkenheid en goede arbeidsvoorwaarden. Ook de thema’s ontwikkelkansen, mvo en werk/privé-balans waren opgeschreven.

Brainstormen werkgeversdag
Presentatie werkgeverschap

Arjen Banach – Nieuw perspectief op werkgeverschap

Het succes van de organisatie wordt bepaald door de cultuur binnen je organisatie. Arjen pakt het 4V-model erbij: Veerkracht, Van waarde zijn, Vooruitgang en Verbinding. Vernieuwen begint met anders denken. Op je 44e beland je in de ‘staat van serieusheid’. Dit betekent dat we vast zitten in dezelfde patronen. Wees creatief en denk anders. Ook zegt Arjen dat mensen worden gedreven door emotie. Dus niet alleen salaris drijft medewerkers, maar wat zijn de mentale drijfveren? Geef medewerkers de ruimte om zelf na te denken. Uiteindelijk scheelt dit kosten. Daarnaast wil je dat een medewerker veel aandacht krijgt en ook uitdaging heeft, dan komen ze in de leerzone. Medewerkers leren en durven experimenten te starten en creëren waarde. Tot slot noemt Arjen dat de beste recruiters in je bedrijf je medewerkers zijn.

Presentatie werkgeverschap