Financieel/fiscaal nieuws

1. G-rekening nog belangrijker voor beperking aansprakelijkheid
Het is vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk om als inlener of aannemer rechtstreeks bedragen te storten op een zogenoemde WKA-depotrekening bij de Belastingdienst. De WKA-depots worden opgeheven. Wilt u uw inleners-of ketenaansprakelijkheid beperken dan kan dit alleen nog met storting op de G-rekening van de uitlener/onderaannemer. Heeft de uitlener of onderaannemer waar u zaken mee doet geen G-rekening, dan kan deze een dergelijke rekening aanvragen bij de Belastingdienst.

2. Nieuwe regels jaarrekening en jaarverslag
De Eerste Kamer heeft op 29 september een wetswijziging goedgekeurd (Titel 9 BW 2). In de bepalingen is een nieuwe categorie ondernemingen opgenomen - de micro-entiteiten - die alleen een beperkte balans en resultatenrekening hoeven op te stellen. Zo’n 650.000 kleine ondernemingen kunnen volstaan met een heel beperkte jaarrekening. Het wetsvoorstel brengt de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug van 11 naar 10 maanden. De publicatietermijn wordt teruggebracht van 13 naar 12 maanden. De nieuwe regels zijn in principe van toepassing op de boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen.

3. Ruim baan voor de AOW-gerechtigde werknemer
Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Een aantal drempels wordt weggehaald per 1 januari 2016. Op dinsdag 29 september 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’. Per 1 januari 2016 is bijvoorbeeld de opzegtermijn voor deze werknemers beperkt tot één maand en bij ziekte geldt een loondoorbetalingsplicht van dertien weken in plaats van maximaal twee jaar. Er zijn nog meer versoepelingen en ook een aantal verplichtingen. Laat u dus goed informeren.

4. Verhoging transitievergoeding per 2016
Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat omhoog per 1 januari 2016 van € 75.000 naar € 76.000. De verhoging is bekendgemaakt op dinsdag 29 september 2015. Als werkgever bent u deze vergoeding verschuldigd wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest en het maandsalaris.

5. Personeelslening eigen woning gewijzigd
Met ingang van 1 januari 2016 worden werknemers met een rentekorting op een personeelslening voor de eigen woning en werknemers zonder rentekorting fiscaal gelijk behandeld. Er ligt een voorstel om per die datum de nihilwaardering voor het rentevoordeel op dergelijke personeelsleningen af te schaffen.

Werkgevers mogen het eigenwoningrentevoordeel ook niet als eindheffingsbestanddeel aanwijzen. In plaats daarvan wordt het rentevoordeel tot het belastbare loon van de werknemer gerekend. De werknemer ontvangt van de werkgever het rentevoordeel als 'loon in natura'. De werkgever moet hierover loonheffingen berekenen. Het belaste rentevoordeel kan de werknemer vervolgens in aftrek brengen binnen de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer moet hier nog wel mee instemmen.

6. Minimale termijn voor WGA-overstap drie jaar
Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u overstappen naar UWV dan gaat een minimale terugkeerperiode gelden van drie jaar. Pas daarna is het eigenrisicodragerschap weer mogelijk. Minister Asscher heeft deze maatregel aangekondigd, om de route voor éénjarig WGA-voordeel af te sluiten. Werkgevers die per 1 januari 2016 instromen bij het UWV, kunnen dus pas per 1 januari 2019 opnieuw eigenrisicodrager worden.

 

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.