Geen omzetbelasting over medisch management

Medio 2014 heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant een uitspraak gedaan die van belang kan zijn voor medisch specialisten. Het geschil betrof een maatschap van in een ziekenhuis werkzame medisch specialisten (gynaecologen). Eén van hen had deelgenomen aan de coördinatie en afstemming tussen de geledingen in het ziekenhuis (medisch management). De maatschap heeft hiervoor van het ziekenhuis een bedrag ontvangen uit het variabele deel van het honorarium, dat met de zorgverzekeraars is overeengekomen. De Belastingdienst wilde over de ontvangen vergoeding omzetbelasting heffen. De maatschap was van mening dat geen sprake was van een belaste dienst en dat de vergoeding dus zonder omzetbelasting kon worden ontvangen.

De rechtbank oordeelde dat het bedrag dat een lid van de maatschap ontvangt voor medisch management vrijgesteld is van omzetbelasting. De vergoeding voor dit soort werkzaamheden wordt namelijk betaald uit het honorarium dat de medisch specialisten toekomt. De rechtbank was van mening dat bij verdeling van het variabele deel geen sprake is van vergoedingen voor andere diensten dan die waarvoor het honorarium door de zorgverzekeraars is betaald. Met andere woorden: dit deel van het honorarium is een tegenprestatie voor btw-vrijgestelde zorg. Voor zover bij de verdeling van het variabele deel rekening wordt gehouden met medisch management, is geen sprake van een dienst aan het ziekenhuis. De verdeling van het variabele deel is namelijk een zaak van het collectief van medische specialisten.

Deze uitspraak is gedaan in het kader van de bekostigingssystematiek in de jaren 2012 tot en met 2014. Daarom adviseren wij medisch specialisten om eens na te gaan in hoeverre in die jaren omzetbelasting is berekend over vergoedingen die vrijgesteld van omzetbelasting hadden kunnen worden ontvangen.

Onder de huidige bekostigingssytematiek is van belang om na te gaan of omzetbelasting kan worden vermeden in situaties waarin zelfstandig gevestigde specialisten samenwerken met een ziekenhuis via een medisch specialistisch bedrijf. Onze btw-adviseurs zijn u daarbij graag van dienst.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.