Help, ik word controleplichtig! Wat nu?

Uw bedrijf (BV of NV) is gegroeid naar een middelgrote onderneming. Die groei heeft tot gevolg dat uw bedrijf volgens de wet voortaan controleplichtig is. Wat betekent dit voor de relatie met uw accountant? Wat moet uw accountant doen voor zo’n wettelijke controle? En wat betekent dat voor uw portemonnee?

Van samenstellen naar controle

Voordat uw bedrijf voldeed aan de criteria voor wettelijke controleplicht, stelde uw accountant de jaarrekening samen. Uw administratie met de bezittingen, schulden en financiële transacties van uw bedrijf vormt de basis voor de jaarrekening. Na afloop van het boekjaar maakte de accountant volgens wettelijke voorschriften de cijfermatige balans voor u op. Bij de jaarrekening voegde hij vervolgens een samenstellingsverklaring waarin hij/zij aangaf dat de jaarrekening voldoet aan relevante wettelijke eisen en dat hij geen opdracht tot beoordeling of controleopdracht heeft uitgevoerd.

Het grote verschil tussen een samenstellingsopdracht en een controleopdracht is de mate van zekerheid die de accountant verstrekt bij de financiële verantwoording. Bij een samenstellingsopdracht geeft de accountant een lagere mate van zekerheid dan bij een controleopdracht. Bij een controleopdracht bevestigt de accountant dat de jaarrekening een goede afspiegeling vormt van de feitelijke situatie binnen de onderneming en verklaart dat de jaarrekening een ‘getrouw beeld’ geeft. Dat betekent dat de accountant zeer goed zicht moet hebben op de feitelijke situatie van uw onderneming.

Wettelijke controle & uw accountant

Omdat uw accountant uw bedrijf eigenlijk door en door moet kennen voor de juiste uitvoering van de controle, moet hij of zij meer werk verrichten dan voor de samenstellingsopdracht. Zo is het controleproces langer en intensiever en de jaarrekening moet aan meer eisen voldoen. Een directieverslag en een kasstroomoverzicht zijn bijvoorbeeld verplicht. In het eerste jaar dat uw accountant de wettelijke controle voor u verricht, is hij ook verplicht de beginbalans te controleren.

De controlewerkzaamheden van de accountant bestaan uit vier stappen:

  1. Planning en voorbereiding (onder andere risico-analyse)
  2. Uitvoeren interim-controle (beoordelen van de interne organisatie van uw bedrijf)
  3. Uitvoeren eindejaarscontrole (vaststellen dat de cijfers in de jaarrekening juist zijn)
  4. Afronding en rapportage

Met name bij stap 2 en 3 merkt u dat de accountant met zijn werkzaamheden voor u bezig is. Dan is de accountant namelijk bij u ter plekke bezig met zijn onderzoek en toetsing van bijvoorbeeld de interne (beheers)processen en het controleren van de cijfers. Echter een deel van de werkzaamheden die behoren bij het uitvoeren van een controleopdracht worden buiten uw gezichtsveld gedaan. Niet alleen controleert de accountant de pure feiten en gegevens. Voor de managementletter zal hij zich ook concentreren op verbeterpunten en adviezen voor uw onderneming. Dat is zijn toegevoegde waarde.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.