HRM

Quotumwet aangenomen door Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (kortgezegd de Quotumwet) op 31 maart aangenomen. Deze wet moet ondernemers stimuleren om meer arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

Het doel van de Participatiewet is meer mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Voornoemde kan dus invloed hebben op het aannamebeleid of het formeren van functies binnen een onderneming.

Participatiewet
De Quotumwet is belangrijk onderdeel van de Participatiewet en moet een stok achter de deur zijn voor ondernemers om de Participatiewet na te leven. Volgens de Participatiewet moet het Nederlandse bedrijfsleven 100.000 arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, waarbij de overheid zal ook nog voor 25.000 werkplekken zal dienen te zorgen.

Boeteregeling
De 125.000 arbeidsplekken hoeven niet direct te worden ingevuld, dit zal geleidelijk gebeuren. In 2016 controleert de overheid of de afgesproken aantallen over 2015 zijn gehaald. Lukt dit niet, dan zal de Quotumwet in werking treden en kunnen werkgevers vanaf 2017 een boete krijgen van 5.000 euro voor elke niet-ingevulde werkplek.

Het uiteindelijke doel van de Participatiewet is dat 5 procent van het totale personeelsbestand binnen bedrijven met meer dan 25 medewerkers bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.