HRM

Algemeen Pensioenfonds: iets voor u?
Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om een pensioenregeling ook onder te brengen bij een Algemeen pensioenfonds (APF). Deze nieuwe pensioenuitvoerder kan meerdere en verschillende pensioenregelingen tegelijkertijd uitvoeren.

Het APF is vooral bedoeld voor kleinere pensioenfondsen om kosten te besparen. Door de pensioenregelingen desgewenst onder te brengen in zogenaamde collectiviteitskringen is het enerzijds mogelijk om afgescheiden vermogens in stand te houden en risico’s te beperken. Anderzijds kunnen door schaalvoordelen de administratieve kosten omlaag.

Het APF is echter niet alleen een alternatief voor kleine pensioenfondsen. Ook een verzekerde garantieregeling kan op contractvervaldatum worden ondergebracht bij een APF. Door de lage rekenrente zijn garantieregelingen, zoals middelloonregelingen die zijn afgesloten bij verzekeraars, de laatste jaren erg duur geworden. Wil u als werkgever desondanks een middelloonregeling aan uw werknemers blijven aanbieden, dan kan een APF een alternatief zijn. Een keuze voor een APF in plaats van een verzekerde middelloonregeling kan de werkgever in dat geval een kostenbesparing opleveren.

Een belangrijke pensioenontwikkeling in de laatste jaren is dat pensioenrisico’s steeds meer naar de deelnemers worden overgeheveld. Dit geldt in zekere mate ook bij een overgang van een verzekerde middelloonregeling naar een APF. Om een dergelijke overgang in goede banen te leiden, is een goede communicatie tussen werkgever en werknemers cruciaal.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.