HRM

Uitzendkrachten: gelijk werk, gelijke beloning
De huidige wet- en regelgeving kan werkgevers aanzienlijk beperken bij het flexibel inzetten van personeel. Mede om deze reden wordt er steeds meer gebruikt gemaakt van de inzet van uitzendkrachten. Als u personeel inleent van een uitzendbureau dat de ABU-cao toepast, verandert er vanaf 30 maart 2015 het één en ander. Afgesproken is namelijk om vanaf 30 maart 2015 de inlenersbeloning voor de uitzendkracht vanaf dag één te laten gelden. Voor uitzendorganisaties die lid zijn van de NBBU en daarom de NBBU-cao toepassen, gold de verplichte toepassing van de inlenersbeloning vanaf dag één al.

Huidige situatie
De inlenersbeloning heeft als doel om uitzendkrachten hetzelfde te belonen als eigen werknemers van de opdrachtgever: “voor gelijk werk, een gelijke beloning”. De volgende elementen vallen onder de inlenersbeloning:

• Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
• ADV en andere arbeidsduurbepalingen voor zover deze van rechtstreekse invloed zijn op de hoogte vastgestelde loon;
• Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
• Initiële loonsverhoging (hoogte en tijdstip zoals bij de opdrachtgever bepaald);
• Kostenvergoedingen zoals reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie;
• Periodieken, hoogte en tijdstip zoals bij de opdrachtgever bepaald.

De toepassing van de inlenersbeloning geldt zowel voor opdrachtgevers waar een cao van toepassing is, als voor opdrachtgevers zonder cao. Bovenstaande elementen worden toegepast op basis van de informatie, welke door de opdrachtgever dient te worden verstrekt. Momenteel geldt de verplichte toepassing van de inlenersbeloning onder de ABU-cao vanaf zesentwintig gewerkte weken. Voor uitzendorganisaties die lid zijn van de NBBU en daarom de NBBU-cao toepassen, gold de verplichte toepassing van de inlenersbeloning al en blijft dit ook zo gedurende de looptijd van de cao.

Nieuwe situatie
Vanaf 30 maart 2015 dient de inlenersbeloning vanaf dag één te worden toegepast. Voor een aantal specifieke groepen is hiervoor een uitzondering gemaakt. Dit zijn de groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zoals langdurig werklozen, en uitzendkrachten in fase C. In de praktijk zal dit erop neer komen dat het uitzendbureau u direct voor de start van een opdracht zal vragen naar de zes componenten van de inlenersbeloning.

TIP!
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van een uitzendbureau, welke lid is van de ABU, wees dan bedacht op eventuele aanpassingen van de Algemene Voorwaarden waarin de verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van de inlenersbeloning bij u als de opdrachtgever wordt gelegd.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.