An independent member of

logoFull Created with Sketch.

Zoeken op

Zoeken op

Alles

12 september, 2016

Huurtoeslag voor huurders van zorgwoning

Huurders van zelfstandige woonruimte kunnen – als ze aan een aantal voorwaarden voldoen – huurtoeslag ontvangen van de Belastingdienst/Toeslagen. Met ‘zelfstandige woonruimte’ wordt een woning bedoeld met een eigen toegangsdeur die van binnen en van buiten op slot kan. Verder moeten in de woning een eigen woon(slaap)kamer, een eigen keuken met aanrecht en een eigen toilet met waterspoeling aanwezig zijn. Maar soms kan huurtoeslag ook worden aangevraagd voor een woning die op het eerste gezicht géén zelfstandige woonruimte is. Zoals een woonwagen, een gesplitste woning op één huisnummer, een gedeelde etage, een waterwoning (dat is iets anders dan een woonboot), een permanent bewoonde recreatiewoning, een studentencomplex en woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen.

mr. Mient Klooster RB Belastingadviseur

Woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen

Voor een onzelfstandige woning in een woongebouw voor begeleid wonen of voor een groepswoning voor ouderen kan men soms huurtoeslag krijgen. Deze woning moet dan door de Belastingdienst/Toeslagen zijn aangewezen voor de huurtoeslag en de verhuurder, de zorginstelling of de vereniging van ouders moet daarvoor een aanvraag bij de Belastingdienst indienen. Zo kan een gehuurd appartement in een verpleeghuis – waarbij voor de verleende zorg een eigen bijdrage wordt betaald in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz)– toch als zelfstandige woonruimte gelden. Ook als de huur voor de woonvorm met zorg hoger is dan de maximale huur voor huurtoeslag, kan er toch recht op huurtoeslag bestaan. Huurtoeslag kan in deze gevallen worden aangevraagd met het formulier ‘Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’. Men kan zelfs binnen 5 jaar, na de definitieve berekening over de huurtoeslag, nog een beroep doen op ‘bijzondere omstandigheden’ en alsnog een hogere huurtoeslag ontvangen. Als de ene partner nog thuis woont en de andere elders verblijft en zorg ontvangt, dan telt de toeslagpartner niet mee voor de huurtoeslag.

Consequenties om rekening mee te houden

Wie een zorgappartement huurt en de ZZP-indicatie ‘volledig pakket thuis’ (VPT) heeft, betaalt ook na de eerste zes maanden de lage eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit kan ook gelden voor ZZP-indicatie ‘modulair pakket thuis’ of voor Wlz-pgb.
Partners die niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven, kunnen beiden de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden aanvragen. Hierdoor kunnen ze allebei de alleenstaande ouderenkorting in de inkomstenbelasting ontvangen. Maar de hogere AOW kan nadelig uitvallen voor inkomensafhankelijke regelingen zoals de huurtoeslag en de zorgtoeslag, voor de eigen bijdrage Wlz of voor andere uitkeringen die de SVB uitvoert.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met mr. H.M. (Mient) Klooster, RB (tel. (0341) 357 044, mail m.klooster@mth.nl), want een goede belastingadviseur verdient zichzelf dubbel en dwars terug!