1951 - 2014: In memoriam Frits Spijkers

1951 - 2014 Frits is bijna 35 jaar bij Meeuwsen Ten Hoopen een echte vertrouwensman geweest voor zijn relaties. Frits verwoordde zijn passie bij zijn afscheid van MTH als volgt: “We plegen te zeggen: de klant staat centraal. Dat zeggen we allemaal. Niets is minder waar. Wat mij betreft staat de relatie centraal. Voordat een klant een echte relatie is, moet je elkaar gaan kennen, moet je vertrouwen geven, moet je hem gaan begrijpen. Daar ligt mijn hart; in de relatie met klanten.”

Vervolgens gaf Frits tijdens zijn afscheidsspeech haarfijn aan hoe je in die relatie de adviesrol als fiscaal jurist het beste kon invullen. Een beschrijving van hoe Frits dat ook zelf in de praktijk bracht:
“Verdiep je in meer dan alleen maar het fiscale probleem. Probeer er achter te komen waar een klant werkelijk behoefte aan heeft. Verplaats je in de klant en kom er achter wat het echte probleem eigenlijk is en met name waar de oplossing ligt die de klant het beste past. Vertrouwen uitstralen en vertrouwen krijgen, waar nodig door het vuur gaan. Vereenzelvig je niet met de klant. Je moet zijn of haar probleem oplossen, niet je eigen probleem. Maar leef je in en leef mee met de klant.”

De passie van Frits lag dus vooral op het relationele vlak. Als pas afgestudeerde fiscaal jurist kwam Frits op 12 april 1979 binnen bij accountantskantoor Meeuwsen en Ten Hoopen, zoals dat toen nog heette. In Emmeloord werd hij de allereerste academicus binnen het bedrijf. Frits hierover: “Ze zochten een fiscaal jurist die zich op termijn ook in de maatschap wilde inkopen. Dat leek me wel wat. Bovendien spraken de heren Meeuwsen en Ten Hoopen me als persoon erg aan. Ik had er meteen een goed gevoel over.”

De toetreding van Frits als mede eigenaar van het bedrijf vond plaats op 1 januari 1984. De naam van de onderneming werd toen gewijzigd in Meeuwsen Ten Hoopen & Co. Frits werd via de toevoeging “co” opgenomen in de bedrijfsnaam. De omzet van het bedrijf in die tijd was rond 6 miljoen gulden.

Nadat de pionier van ons kantoor, de heer Meeuwsen, in 1986 met pensioen ging, waren Frits Spijkers en Ger ten Hoopen beiden de enige overgebleven partners. Een kantoor met inmiddels vier vestigingen (Emmeloord, Lelystad, Steenwijk en Assen). Samen hebben Frits en Ger het besluit genomen om in 1988 de maatschap uit te breiden om zo zelfstandig door te kunnen groeien en tegelijkertijd de continuïteit te waarborgen. Frits heeft deze periode zelf geschetst als zijn meest spannende tijd.

Als een van de grondleggers van de maatschap volgde Frits in 2000 Ger ten Hoopen op als bestuursvoorzitter van onze maatschap. Het bedrijf was inmiddels onstuimig gegroeid naar een omzet van 38 miljoen gulden en 10 “maten”. Frits Spijkers was van nature een ideale voorzitter. Vanuit wijsheid, humor of met een uitgesproken mensgerichte benadering wist Frits altijd zijn eigen invalshoek te kiezen. Tijdens zijn afscheid na 35 mooie jaren MTH, eind 2013, heeft Frits verteld over zijn eigen inspiratie. Voor hem waren dat de grondleggers van ons bedrijf: “Mijn komst bij Meeuwsen Ten Hoopen is in zekere zin toeval. Maar wat me bij Meeuwsen Ten Hoopen hield heeft een veel diepere dimensie. Meeuwsen en Ten Hoopen lieten zien wat een werkelijke maatschap inhoudt. Strikt verschillende personen die samenwerkten in een zuiver vertrouwen in elkaar en in elkaars capaciteiten. Bij elkaar opgeteld een ijzersterke formule. In de loop der jaren is Meeuwsen Ten Hoopen als organisatie geïmpregneerd met dit maatschapsgevoel. De zuiverste vorm van samenwerken volgens het samen uit, samen thuis principe”.

Als bestuursvoorzitter heeft Frits zijn inspiratiebronnen volledig in ere gehouden. In honkbaltermen was Frits de bewaker van de thuisplaat en achtervanger tegelijk. Een rol die Frits als een handschoen paste. Frits hield van korte lijnen, transparantie en een gemoedelijke cultuur. Deze drie voorliefdes zijn enorm belangrijk gebleken in de rol die Frits speelde in zijn laatste jaren als bestuursvoorzitter. In een nieuwe bestuurssamenstelling werd Frits vanaf 2010 de verbindende factor in een moeilijke tijd. Wij zijn hem daarvoor enorm dankbaar.

Frits noemde de heer Meeuwsen “de pionier” van MTH en Ger ten Hoopen “de bouwer”. Wij willen Frits Spijkers kenschetsen en herinneren als een echte maat, als “de verbinder”.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.