Samenvoeging innovatieregelingen

Innovatieve ondernemingen kunnen gebruik maken van diverse fiscale regelingen, zoals de WBSO, de Research and Development-aftrek (RDA) en de innovatiebox.

De WBSO is van toepassing op de R&D-loonkosten en is een vermindering van de af te dragen loonheffingen. De RDA heeft betrekking op de overige R&D-kosten en is een fiscale aftrekpost van de winst in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De innovatiebox is een tegemoetkoming voor innovatieve winst en wordt fiscaal aantrekkelijk belast in de vennootschapsbelasting.

Voorgesteld wordt om de RDA per 1 januari 2016 te integreren in de WBSO-regeling. Hierdoor ontstaat één regeling voor alle R&D-kosten. De opzet en het fiscale voordeel van de regeling(en) blijven in grote lijnen gelijk.

Vanaf 2016 gaan de volgende tarieven en schijven gelden:

 20152016
Tarief 1e schijf 35% 32%
Tarief 1e schijf starters 50% 40%
Grens 1e schijf € 250.000 € 350.000
Tarief 2e schijf 14% 16%
Plafond € 14.000.000 vervalt

Versobering kwalificerende werkzaamheden WBSO
Vanaf 1 januari 2016 kwalificeren twee soorten werkzaamheden zich niet meer voor de WBSO:

  • het uitvoeren van een systematisch opgezette analyse van de technische haalbaarheid voor het zelf verrichten van R&D.
  • het uitvoeren van een technisch onderzoek naar een substantiële wijziging van een productiemethode (bij productieprocessen) dan wel naar een modellering van processen (bij programmatuur).

Daarnaast is bepaald dat de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur (software) zich alleen kwalificeert voor de WBSO indien het niet-fysieke logische deelsysteem van een informatiesysteem wordt vastgelegd in een formele programmeertaal, bijvoorbeeld C++ of Java. Het (technisch) ontwerp, de beschrijving van de architectuur en instructies in natuurlijke taal vallen buiten de definitie van programmatuur (software). Alleen als de werkzaamheden van de R&D-inhoudingsplichtige bestaan uit het daadwerkelijk oplossen van (programmeer)technische knelpunten en het aantonen van een nieuw informatietechnologisch werkingsprincipe, kunnen de werkzaamheden van de R&D-inhoudingsplichtige worden gerekend tot speur- en ontwikkelingswerk.

 

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.