International Employment Desk

Grensoverschrijdende arbeid
Door de toenemende globalisering gaan ondernemingen zelf steeds meer grensoverschrijdend te werk en trekken zij medewerkers uit het buitenland aan, of zenden zij juist medewerkers naar het buitenland. Dit biedt ondernemers kansen, maar brengt ook risico’s met zich. Ondanks het toenemende internationale verkeer is het grensoverschrijdend tewerkstellen van medewerkers verre van eenvoudig.

Praktische vragen
Bij grensoverschrijdende arbeid kom je voor een groot aantal praktische vragen te staan waar je snel en efficiënt antwoord op wilt hebben. Zo spelen onder andere de volgende vragen op het gebied van arbeidsrecht, loonbelasting, sociale zekerheid, pensioen respectievelijk salarisverwerking:

  • Welk recht is van toepassing op de arbeidsverhouding? Welke minimale arbeidsvoorwaarden moet ik sowieso toepassen? Welke rechter is bevoegd in geval van een arbeidsconflict? 
  • Welk land is heffingsbevoegd voor de loonbelasting? Hoe wordt de voorkoming van dubbele belasting toegepast? Zijn verschillende landen heffingsbevoegd en hoe moet ik het salaris dan splitsen? Wat zijn de werkgeverslasten en hoeveel houdt de werknemer netto over van zijn salaris? Hoe gaat de vergoeding van kosten in zijn werk en kan ik de 30%-regeling toepassen?
  • In welk land is de medewerker sociaal verzekerd? Wat zijn de gevolgen in het woonland? Is het verstandiger om te detacheren, of om een medewerker direct in dienst te nemen?
  • Kan een werknemer over zijn volledige salaris pensioen opbouwen of is dit beperkt?
  • Waar moet de salarisadministratie worden gevoerd? Hoe gaat dat in zijn werk in dat desbetreffende land en wat zijn de hiermee samenhangende kosten?

De adviesgroep Personeel & Salaris van mth helpt je graag verder!
Binnen de Adviesgroep Personeel & Salaris zijn er adviseurs werkzaam op het gebied van de grensoverschrijdende aspecten van het arbeidsrecht, de loonbelasting, de sociale zekerheid en de salarisadministratie. De adviseurs werken nauw samen en zij zijn dan ook in staat om je van een volledig advies te voorzien op het gebied van grensoverschrijdende arbeid. Dit is van belang, omdat al deze deelgebieden in de praktijk ook met elkaar samenhangen.

Moore
Mth is lid van Moore, een toonaangevend wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants en advieskantoren met vestigingen in 105 landen. Hierdoor zijn we niet alleen in staat om je te adviseren vanuit Nederlands perspectief, maar ook om deskundige adviseurs uit andere landen te betrekken bij ons advies aan jou.

Gezien het grote belang van grensoverschrijdende arbeid hebben wij onze specifieke kennis op dit terrein gebundeld binnen de International Employment Desk van de adviesgroep Personeel & Salaris. Wil je ook een advies of gewoon eens vrijblijvend kennismaken met onze International Employment Desk? Neem dan contact met ons op!

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.