Januari tip van de maand: Gastouder heeft recht op ondernemersaftrek, heeft u deze al geclaimd?

De rechtbank heeft de winst die een gastouder realiseerde aangemerkt als winst uit onderneming. De gastouder werd gezien haar activiteiten, het debiteuren risico en het werven van cliënten aangemerkt als ondernemer. Omdat zij vervolgens aan het aan het urencriterium voldeed, mocht de winst aangemerkt worden als winst uit onderneming en heeft de gastouder recht op de zelfstandigenaftrek.

De Belastingdienst heeft hoger beroep tegen deze uitspraak van de rechtbank ingesteld waardoor het Gerechtshof de uitspraak nog kan herzien.

Dit neemt niet weg dat u op dit moment uw rechten op een mogelijk voordeel dat uit deze uitspraak voortvloeit moet veiligstellen.
.
Bent u gastouder, kunt u aan de voorwaarden voor ondernemerschap voldoen en staat uw aanslag Inkomstenbelasting nog niet definitief vast, dan kunt u ter behoud van uw rechten bezwaar maken tegen
de door u ingediende aangifte Inkomstenbelasting of u kunt een verbeterde aangifte Inkomstenbelasting indienen.

U kunt dan alsnog de winst als winst uit onderneming aangeven, de zelfstandige aftrek ad (€ 7.280) claimen en mogelijk heeft u ook nog recht op de startersaftrek ad € 2.123.

Op deze manier stelt u een mogelijke jaarlijkse aftrek en de daarmee gaande belastingbesparing van maximaal 52% van € 7.280 / € 9.403 veilig.

Immers als het Gerechtshof en mogelijk de Hoge Raad der Nederlanden de uitspraak van de rechtbank accepteren, mogen alleen de op dat moment nog niet definitief vastgestelde aanslagen Inkomstenbelasting worden aangepast !

Rekening houdend met de doorlooptijden van de rechtspraak zou het zomaar 2 tot 5 jaar kunnen duren voordat de uitspraak definitief vast staat. De kans dat u dan een definitieve aanslag over de jaren 2014, 2015
en 2016 gekregen heeft die niet meer herzien kan worden is dan zeer groot. Door nu uw rechten niet veilig te stellen loopt u dan enkele honderden tot duizenden euro’s aan voordeel mis.

Door nu reeds bezwaar tegen uw definitieve aanslag te maken c.q. een herziene aangifte in te dienen, behoudt u het recht voor om als de uitspraak straks definitief is, dit voordeel ook over deze jaren te genieten.
Wij als specialist kinderopvang kunnen dit voor u verzorgen voor een vaste fee.

Mocht het Gerechtshof en/of later de Hoge Raad der Nederlanden het hoger beroep van de Belastingdienst toewijzen komt dit voordeel te vervallen. De enige investering die u op dat moment kwijt bent zijn de kosten voor het indienen van het bezwaarschrift om uw rechten veilig te stellen / indienen van uw aangifte.

Indien u wilt weten of u als gastouder van deze uitspraak kunt profiteren, of wenst u dat wij namens u bezwaar maken c.q. een verzoek tot herziening van uw aangifte indienen, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.

MTH Kennisgroep Kinderopvang

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.