Kinderopvang organisaties en verkeersboeten

In onze tip hebben wij aangegeven dat het binnen de WKR mogelijk is de verkeersboeten fiscaal vriendelijk te behandelen. Dit kan echter niet zomaar want onder de werkkostenregeling (WKR) is het belastingvrije vergoeden/voldoen van geldboeten in eerste instantie niet mogelijk.

Wettelijk is namelijk bepaald dat geldboeten niet ten laste van uw vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij uw werknemers moeten worden belast.

Voor sommige boeten is hierop door de Belastingdienst in het Handboek loonheffingen een uitzondering opgenomen.

Als voldaan is aan het gebruikelijkheidscriterium mag een boete in de volgende situaties toch worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte:

  • u heeft een boete gekregen voor een overtreding van uw werknemer, en
  • u verhaalt deze niet op uw werknemer.

Zoals aangegeven moet u wel voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dat wil zeggen dat deze niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Wellicht ten overvloede merken wij op dat u binnen de WKR vergoedingen en verstrekkingen aan kunt wijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte.
Het voordeel is gelegen in het feit dat deze vergoedingen en verstrekkingen tot 1,2% van uw totale fiscale loonsom niet belast zijn. Indien u de 1,2% ruimte overschrijdt wordt het meerdere belasting tegen een eindheffingstarief van 80%.

Wilt u weten hoe u van deze mogelijkheid gebruik kunt maken neemt u dan contact op met ons of stel uw vraag via kinderopvang@mth.nl.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.