Klachtenregeling

Uw tevredenheid staat bij MTH voorop. Daarom doen wij onze uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen. Desondanks kan er op enig moment iets mis gaan. Heeft u een klacht of bent u ontevreden over onze dienstverlening, laat het ons weten. Hieronder vindt u de procedure voor het indienen en de afhandeling van uw klacht.

Doel van de klachtenregeling
Het doel van onze klachtenregeling is:
- om uw klachten naar ieders tevredenheid op te lossen;
- om van uw klachten te leren en zonodig wijzigingen aan te brengen in ons interne beheersingsysteem.

Klacht indienen
U kunt uw aangelegenheden inzake de dienstverlening in eerste instantie kenbaar maken aan uw relatiebeheerder of de vestigingsdirecteur. Mocht u niet tot een oplossing komen verzoeken wij u de klacht per e-mail te melden aan: klachten@mth.nl.

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:
- uw eigen naam, bedrijfsnaam, adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mailadres;
- een duidelijke omschrijving van de klacht;
- de naam van de vestiging en/of medewerker tegen wie de klacht is gericht;
- de reden waarom u de klacht indient;
- de ondernomen acties om te komen tot een oplossing;
- omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

Klachtafhandeling
Na ontvangst van uw klacht:
- reageren wij telefonisch of schriftelijk om uw klacht af te handelen of
- bevestigen wij schriftelijk de ontvangst van uw klacht.

Bij een reactie op uw klacht geven wij aan met wie of welke afdeling u te maken heeft en op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

Bezwaar
Bent u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of is uw klacht niet bevredigend afgehandeld, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij de directie van MTH, Postbus 67, 8300 AB Emmeloord. Wij verzoeken u in dat geval zowel uw klacht als de reactie van de relatiebeheerder kenbaar te maken.

Uiteraard kunt u op elk moment in deze procedure uw klacht intrekken. Deze procedure stopt op dat moment.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.