Lage inkomensvoordeel (LIV) per 1 januari 2017

Onder het nieuwe systeem van het lage inkomensvoordeel hoeft er geen verrekening met de premies plaats te vinden. U krijgt achteraf, in het volgende kalenderjaar, de tegemoetkoming uitbetaald door de Belastingdienst.

Voor medewerkers die u in dienst heeft of neemt en een laag loon genieten kunt u een recht krijgen op een tegemoetkoming in de loonkosten. De Belastingdienst gaat daarbij uit van de gegevens die u in uw loonaangifte heeft verwerkt. Een jaar later zal vervolgens de uitbetaling aan u plaatsvinden.

Om voor het LIV in aanmerking te komen moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De voorwaarden zijn per medewerker als volgt en dienen uit de gegevens van uw loonaangiften in een kalenderjaar te blijken:
- gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (zoals geldt voor een medewerker van 23 jaar of ouder);
- ten minste 1.248 verloonde uren (ook indien de medewerker slechts een gedeelte van het jaar werkzaam of in dienst is);
- de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

In de huidige wetgeving is geen maximum gesteld aan de duur van het LIV. Zolang de medewerker per kalenderjaar maar voldoet aan de gestelde voorwaarden heeft u dus recht op het LIV.
Voor 2017 gelden de volgende tarieven:
- voor medewerkers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 9,54 maar niet meer dan € 10,49 ontvangt u € 1,01 per uur (maximum van € 2.000 per medewerker per jaar);
- voor medewerkers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 10,50 maar niet meer dan € 11,92 ontvangt u € 0,51 per uur (maximum van € 1.000 per medewerker per jaar).

Voor de berekening van het LIV wordt uitgegaan van een fulltime werkweek van 40 uur. Het wettelijk minimumloon gaat uit van een fulltime werkweek in uw onderneming, dit kan dus ook 38 of 36 uur zijn. Dit kan gevolgen hebben voor het LIV indien u een fulltime werkweek van minder dan 40 uur hanteert. Het wettelijk minimum uurloon waar het LIV rekening mee houdt zal namelijk hoger uitvallen.

Bij de berekening van het gemiddelde uurloon wordt ook rekening gehouden met andere inkomensbestanddelen, zoals de toeslagen voor overwerk of bijzondere uren. Loonbestanddelen die u onder de werkkostenregeling (WKR) vergoedt, worden overigens niet meegerekend. Aangezien het LIV ziet op verloonde uren en niet op gewerkte uren heeft bijvoorbeeld ziekte geen invloed op het recht op het LIV.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.