Leeftijdsbewust Personeelsbeleid: Daling ziekteverzuim + verhoging motivatie

Een bewust personeelsbeleid dat inspeelt op de verschillende kenmerken, kwaliteiten, behoefte en extra benodigde aandacht per levensfase is helaas niet zo eenvoudig als het lijkt. Waar vaak nog veronderstelt wordt dat geld motiveert, moeten organisaties inmiddels op zoek naar andere middelen en manieren om hun personeelsleden te motiveren.

Het motiveren van personeelsleden is zeer belangrijk, alleen al omdat gemotiveerde personeelsleden gelukkiger en productiever zijn. Wanneer de motivatie afneemt of er in zijn geheel niet meer is, loopt een organisatie simpelweg risico’s als een daling van de productiviteit en een grotere kans op personeelsleden die uitvallen.

Hoe zorgt u als werkgever voor de juiste aandacht van uw personeel? De theorie wijst uit dat een persoonlijk gesprek (met vastlegging van afspraken) in de vorm van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) bijdraagt aan een goed gevoel, erkenning, vertrouwen en motivatie!
Ga individueel met uw personeelslid in gesprek en zorg voor een eenvoudig plan, waarin u samen een aantal eenvoudige stappen met de juiste afspraken maakt. Alleen het samen vaststellen van de stappen, behoeften en mogelijkheden voor het personeelslid zorgt bij hem of haar voor een directe verhoging van motivatie en beperkt onnodige of verkeerde redenen van verloop van uw personeel. Denk hierbij aan te weinig coaching en feedback, te weinig groei en carrièremogelijkheden, ondergewaardeerd gevoel en erkenning etc.

Wilt u ook bovengenoemde verloop redenen achter u laten? Neem dan eens contact op met Jelmer Hornstra of Petra Santing van MTH HRM.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.