Loonbelasting / sociale verzekeringen

Depotstelsel gaat niet door
Al enkele jaren bericht de Belastingdienst dat het bestaande systeem van G-rekeningen zou worden vervangen door het depotstelsel. Recent heeft het ministerie van Financiën aangegeven dat het depotstelsel definitief van tafel is. Van een G-rekening wordt gebruik gemaakt om inleners- en ketenaansprakelijkheid te voorkomen.

Betaalt een uitlener of onderaannemer de loonbelasting/premie volksverzekeringen of de BTW niet, dan kan de Belastingdienst u als inlener of aannemer aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid kan worden voorkomen of beperkt door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening bij de bank. De bedragen op deze rekening kan de uitlener of onderaannemer alleen gebruiken voor de betalingen aan de fiscus.

Daarnaast treedt het wetsvoorstel dat voorzag in een verplichte G-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen voorlopig niet in werking. Het ministerie gaat ook niet verder kijken naar de mogelijkheid om het gebruik van de G-rekening uit te breiden naar zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Veel bedrijven maken in het kader van hun bedrijfsuitoefening gebruik van derden (de flexibele schil). Als deze derden niet aan hun fiscale verplichtingen voldoen heeft de Belastingdienst een aantal wettelijke mogelijkheden de niet afgedragen belasting op de opdrachtgever te verhalen. Het is dus raadzaam te bezien of u voldoende risicobeperkende maatregelen heeft genomen.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.