Loonbelasting & sociale verzekeringen

Weet u welke besparingen u kunt realiseren op het gebied van loonheffingen? Of welke risico's u loopt wanneer fiscale en sociale wetten niet op de goede manier worden toegepast? Het lijken vaak kleinigheden, maar de praktijk is meestal anders. Zowel voor de besparingen als risico's geldt dat een klein bedrag maal de massa alsnog tot een groot bedrag leidt. Onze specialisten loonbelasting/sociale verzekeringen adviseren u over de kansen en mogelijkheden van loonbelasting en sociale verzekeringen. Of het nu gaat om zogenaamde cafetariamodellen of om autoregelingen.

Identificatieplicht

Eenvoudige zaken gaan in de praktijk nog wel eens mis. Dat kost u veel geld wanneer de Belastingdienst naheffingen oplegt. Voorbeelden zijn het voldoen aan en uitvoering van de identificatieplicht, zoals het controleren van de gegevens en geldigheid van identiteitsbewijzen. Ook als u buitenlandse medewerkers in dienst heeft, adviseren we u graag over loonbelasting en sociale verzekeringen.

Looncontroles

Uiteraard staan we voor u klaar bij looncontroles door de Belastingdienst en problemen die zich hierin kunnen voordoen. Soms moet u aannemelijk maken dat u de wet op de juiste manier heeft toegepast. Onze adviseurs zijn gewend met de Belastingdienst om tafel te zitten en helpen u snel verder.

Besparingen en risico's

Onze specialisten bekijken voor u de mogelijkheden, besparingen en risico's. Daarbij kunt u denken aan:

  • inhouding loonbelasting en sociale verzekeringspremies
  • werkkostenregeling en kostenvergoedingen
  • verplichtingen bij inhuren personeel en uitbesteden van werk
  • premiekortingen oudere en arbeidsgehandicapte werknemers

Sociale verzekeringen

Uw bedrijf is door de Belastingdienst ingedeeld in een bedrijfssector. Deze indeling bepaalt onder meer de sectorpremies sociale verzekeringen. Soms worden er fouten gemaakt bij de indeling, of veranderen de activiteiten van uw onderneming zodat u onder een andere sector valt. Verkeerde sectorindeling kan betekenen dat u veel te veel premie betaalt of dat u jaren te weinig betaalt. Een goede controle is daarom geen overbodige luxe. Onze adviseurs van de Adviesgroep Personeel & Salaris zijn u hierbij graag van dienst.

Directeur grootaandeelhouder

Bent u directeur grootaandeelhouder (dga) en statutair bestuurder van een BV? Dan heeft u te maken met een wirwar aan regels voor uw verzekeringsplicht. Laat uw positie beoordelen door onze specialisten en bespaar veel ellende en geld.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.