Loonkostenvoordeel (LKV) per 1 januari 2018

Voor oudere of arbeidsgehandicapte medewerkers kunt u vanaf 1 januari 2018 in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel (LKV). Zoals gezegd, zullen de verschillende LKV’s de premiekortingen vervangen.

Per 1 januari 2018 zijn er vier soorten LKV’s:
- voor de oudere medewerker;
- voor de arbeidsgehandicapte medewerker;
- medewerker die onder de doelgroep banenafspraak valt;
- arbeidsgehandicapte medewerker die wordt herplaatst.

Indien bij aanvang van de dienstbetrekking aan de voorwaarden voor een LKV wordt voldaan, heeft u gedurende drie aaneengesloten jaren recht op het LKV. Ook kunt u gedurende drie jaar een verzoek tot een tegemoetkoming indienen. Met uitzondering voor het LKV voor het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte medewerker; hiervoor geldt een maximum van één jaar.

Om recht te hebben op een LKV moet uw medewerker wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Indien u nadere informatie wenst over de mogelijkheden voor het toepassen van een LKV kunt u contact opnemen met onze adviseurs.
Voor het LKV is onder andere vereist dat u over een doelgroepverklaring voor de desbetreffende medewerker beschikt. Tevens dient de indicatie voor het LKV in de loonaangifte geactiveerd te worden. Zonder deze indicatie krijgt u het LKV niet toegekend.

De doelgroepverklaring kan de medewerker aanvragen bij het UWV of de gemeente. De medewerker kan u ook machtigen om de verklaring aan te vragen en te ontvangen. U dient de verklaring te bewaren in uw administratie. Het is van belang dat u bij het aannemen van nieuwe medewerkers alert bent op het aanvragen van een doelgroepverklaring. Opmerking verdient hierbij dat u tijdens de proeftijd een medewerker niet mag vragen of hij een ziekte of beperking heeft. De doelgroepverklaring wordt alleen verstrekt indien de aanvraag binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking wordt ingediend. Wordt de aanvraag te laat ingediend dan kunt u als werkgever geen aanspraak meer maken op het LKV, u voldoet immers niet aan de voorwaarden.

Per LKV gelden de volgende tarieven:

  • voor de oudere medewerker: € 3,05 per uur (maximum van € 6.000 per medewerker per jaar);
  • voor de arbeidsgehandicapte medewerker: € 3,05 per uur (maximum van € 6.000 per medewerker per jaar);
  • medewerker die onder de doelgroep banenafspraak valt: € 1,01 per uur (maximum van € 2.000 per medewerker per jaar);
  • arbeidsgehandicapte medewerker die wordt herplaatst: € 3,05 per jaar (maximum van € 6.000 per medewerker per jaar).

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.