Medisch specialisten in 2015

In onze nieuwsbrief van november 2014 hebben wij u geïnformeerd over de integrale bekostiging die op 1 januari 2015 is ingegaan en op de ingrijpende gevolgen hiervan voor de bedrijfsstructuur waarin medisch specialisten in 2015 gaan werken. Veel medisch specialisten hebben per 1 januari 2015 een besloten vennootschap (BV) opgericht. Na de oprichting moet nog een aantal zaken worden geregeld, zoals het opstellen van overeenkomsten tussen u en de BV, het bepalen van de hoogte van uw salaris uit de BV, zorgen dat maandelijks de verschuldigde loonbelasting wordt uitgerekend en afgedragen, enz. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we een checklist opgesteld. Klik hier om deze te openen. Wij zijn u graag van dienst bij de concrete uitvoering van nog openstaande actiepunten, waarbij mogelijkheden tot fiscale optimalisering zeker de aandacht zullen krijgen!

Ook medisch specialisten die al langer een eigen BV hebben doen er goed aan hun situatie eens te laten checken met het oog op fiscale optimalisering.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.