Maatregelen Coronavirus

  • 01 april 20

Op deze pagina vind je de actuele informatie en onze nieuwsbrieven rondom het coronavirus.


Week 14 - 30 maart t/m 5 april 2020

Update 1 april, 10.00 uur – Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden

De belastingdienst heeft op haar site een module geplaatst om uitstel van betaling aan te vragen. Met het online formulier vraag je automatisch in één keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Klik hier om het verzoek bijzonder uitstel van betaling aan te vragen.

Hoe vraag ik online voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aan vanwege de coronacrisis?
Om het verzoek in te dienen kun je inloggen met je DigiD. Dit geldt ook voor bedrijven (inclusief BV). Je geeft het fiscale nummer (BSN/RSIN) en de adresgegevens van je bedrijf op en vervolgens dien je het verzoek in.

---

Update 31 maart, 13.00 uur - update NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Vanaf aanstaande maandag 6 april kan zeer waarschijnlijk een aanvraag voor NOW-subsidie worden ingediend. Deze regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met een omzetterugval via een subsidie te ondersteunen om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.
 
Wij informeren je graag over de aanvraag van de NOW-subsidie en op welke wijze deze wordt berekend. Klik hier voor meer informatie.

Heb je inhoudelijke vragen inzake de NOW? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Namens de Taskforce corona

---

Update 31 maart - Memo inzake steunmaatregelen financiering

De Nederlandse banken hebben recent belangrijke maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van bedrijven en instellingen in de Coronacrisis. In onze memo informeren wij je over deze maatregelen, inclusief de concrete stappen die genomen dienen te worden indien men gebruik wil maken van de beschikbare maatregelen.

Je leest er meer over in de Memo inzake steunmaatregelen financiering. Klik hier om de PDF te downloaden.

---

Update 31 maart, 10.00 uur - update NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Omdat wij nog deze week de nadere contouren van de NOW-regeling verwachten hebben wij een nieuwsupdate opgesteld. Je kunt op dit moment nog geen aanvraag indienen. De exacte datum waarop dit wel kan wordt vandaag bekendgemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum en ziet op een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. 

Je leest er meer over in onze update NOW, deze is geactualiseerd t/m 31 maart, 10.00 uur. 

---

Week 13 - 23 t/m 29 maart 2020

Update 27 maart, 12.00 uur - Acties voor opschorting financieringsbelasting

De afgelopen dagen is er veel aandacht geweest voor de rol van banken in de aanpak van de gevolgen van de Coronacrisis. De Nederlandse banken hebben zich hierin positief gemanifesteerd door de mogelijkheid te bieden tot opschorting van aflossingen op zakelijke leningen (in beginsel tot € 2,5 miljoen), voor een periode van vooralsnog zes maanden.

Wil je meer weten? Download de PDF hier: "27-3 Acties voor opschorting financieringslasten"

---

Update 23 maart, 10.00 uur - Memo inzake steunmaatregelen financiering

De Nederlandse banken hebben recent belangrijke maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van bedrijven en instellingen in de Coronacrisis. In onze memo informeren wij je over deze maatregelen, inclusief de concrete stappen die genomen dienen te worden indien men gebruik wil maken van de beschikbare maatregelen.

Je vind de PDF hier: "Memo steunmaatregelen ondernemingsfinanciering" of onderaan deze pagina.

---

Week 12 - 16 t/m 22 maart 2020

Update 20 maart, 16.00 uur - Nieuwsbrief steunmaatregelen MKB en steunmaatregelen ondernemingsfinanciering

Aangezien de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven inhoudelijk (bijna) dagelijks wijzigen valt ons op dat het communiceren van deze wijzigingen voor de praktijk waardevol zijn. In onze deze nieuwsbrief hebben wij de laatste wijzigingen in het pakket steunmaatregelen tot en met 20 maart 2020, 16.00 uur weergegeven.

Je vind de PDF hier: "MKB nieuwsbrief coronavirus" of onderaan deze pagina.

Verder hebben de Nederlandse banken recent belangrijke maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van bedrijven en
instellingen in de Coronacrisis. In onze memo informeren wij je over deze maatregelen, inclusief de concrete stappen die
genomen dienen te worden indien men gebruik wil maken van de beschikbare maatregelen.

Je vind de PDF hier: "20-3 Memo steunmaatregelen ondernemingsfinanciering" of onderaan deze pagina.

Bij eventuele vragen kun je uiteraard contact opnemen met jouw contactpersoon.

---

Update 18 maart - Extra steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus + Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet heeft op 17 maart jl. extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. In onze PDF "MKB nieuwsbrief coronavirus" geven wij je een overzicht van deze maatregelen.

Daarnaast is de Werktijdverkorting stopgezet als "corona-maatregel". Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (kortweg NOW). Deze regeling zal worden toegelicht in een aparte nieuwsbrief: "18-3 actuele nieuwsbrief personele maatregelen coronavirus".

Beide nieuwsbrieven vind je onderaan deze pagina.

--- 

Update 17 maart - Veelgestelde vragen van werkgevers rondom coronavirus

De uitbraak van het coronavirus roept veel vragen op bij werkgevers. In deze nieuwsbrief zullen wij dan ook de veelgestelde vragen over het coronavirus beantwoorden.

De veelgestelde vragen vind je hier: PDF 17-3: veelgestelde vragen coronavirus of onderaan de pagina. 

Bij vragen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon van de adviesgroep Personeel en Salaris.

---

Update: 16 maart - Aanvragen werktijdverkorting 

Beste relaties,

Er is veel te doen rondom de maatregelen om het coronavirus te mitigeren. Als ondernemer word je geconfronteerd met maatregelen die serieus invloed hebben op jouw onderneming. Het is niet ondenkbaar dat je medewerkers naar huis moet sturen omdat de situatie hiertoe vraagt. Vraag dan zsm een vergunning voor werktijdverkorting aan via https://bit.ly/38VKXyG. Zonder versoepelend beleid wordt geen terugwerkende kracht aan de aanvraag toegekend. Met andere woorden, morgen aangevraagd is voor vandaag het deeltijd ww recht verspeeld.

Als je vragen hebt of ondersteuning nodig hebt bij het invullen neem dan contact op met je contactpersoon.

Downloads

PDF 31-3: MEMO_steunmaatregelen_financiering.pdf Download
PDF 27_3:Nieuwsupdate_Acties_voor_opschorting_financieringslasten.pdf Download
PDF 20-3: MKB_nieuwsbrief.pdf Download
PDF 18-3: Actuele_nieuwsbrief_personele_maatregelen_Corona.pdf Download
PDF 17-3: Veelgestelde_vragen_coronavirus.pdf Download