Fiscale behandeling personeelsleningen aangepast

  • 12 juni 15

Op 8 juni 2015 is de Fiscale Verzamelwet 2015 gepubliceerd. In de Fiscale Verzamelwet zijn wijzigingen in verschillende belastingwetten opgenomen. Het wetsvoorstel bevat voornamelijk technische en redactionele wijzigingen, maar ook enkele inhoudelijke wijzigingen. Een van die inhoudelijke wijzigingen is de fiscale behandeling van het rentevoordeel op leningen aan werknemers, de personeelslening.

Rentevoordeel huidige regeling
Als een werkgever een lening verstrekt aan een werknemer en de werknemer hoeft geen rente, of een lagere rente dan normaal, te betalen, dan is sprake van een voordeel voor de werknemer. Het voordeel is gelijk aan het verschil tussen de afgesproken rente, die ook nul kan zijn, en de rente, op een vergelijkbare lening, die in het economisch verkeer gebruikelijk is. Indien de lening door de werknemer wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, dan mag op dit moment het rentevoordeel voor de werknemer op nihil worden gewaardeerd als de rente anders aftrekbaar zou zijn in de inkomstenbelasting.

Rentevoordeel voorgestelde regeling
Vanwege de stapsgewijze afbouw van de hypotheekrenteaftrek in de inkomstenbelasting, is besloten om de nihilwaardering van het rentevoordeel in de loonheffingen helemaal te laten vervallen. Daarnaast is het voortaan niet meer toegestaan het rentevoordeel als eindheffingsbestanddeel in de zin van de werkkostenregeling aan te wijzen. Dit betekent dat een rentevoordeel tot het individuele loon van de betreffende werknemer dient te worden gerekend. Het is toegestaan om, bijvoorbeeld bij wisselende rentepercentages, het in aanmerking te nemen rentevoordeel gelijkmatig over het jaar te verdelen. Dit geldt uiteraard niet als de werknemer feitelijk een marktconforme rente betaald! Dan is geen sprake van te belasten loon.

Wij adviseren u in geval van personeelsleningen te beoordelen of vanwege dit wetsvoorstel de fiscale behandeling moet worden aangepast. In veel gevallen is ook overleg met de werknemer wenselijk. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw contactpersoon bij MTH of met een van onze loonheffingenspecialisten uit de Adviesgroep Personeel & Salaris.