Informatieplicht energiebesparing

  • 14 mei 19


Het activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Dit is de energiebesparingsplicht.

Je kunt invulling geven aan de energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van diverse mogelijkheden. Deze staan beschreven op de website RVO.nl.

Zie ook de flyer van het RVO.