Laatste jaar uitfaseren pensioen eigen beheer!

  • 28 augustus 19


Alleen in 2019 is het nog mogelijk om voor in de BV opgebouwde pensioenaanspraken te kiezen deze uit te faseren. Het pensioen wordt daarbij afgekocht (met een fiscale korting) of omgezet in een oudedagsvoorziening. Na 2019 is de keuze niet meer mogelijk en zal het pensioen dat niet is uitgefaseerd op de balans van de BV blijven staan tot het overlijden van de DGA en eventuele gerechtigden tot een nabestaandenpensioen.

Benodigde actie in 2019
Kies je als DGA voor afkopen of omzetten, dan moet dit uiterlijk in 2019 zijn overeengekomen en vastgelegd in notulen en een addendum op de pensioenovereenkomst. Daarnaast moet de Belastingdienst tijdig worden geïnformeerd middels het informatieformulier.

Als DGA kun je er ook voor kiezen het pensioen te laten zoals het is. Maak hierover een duidelijke afgewogen keuze.

Mochten er vragen zijn of het uitfaseren van het pensioen of over de vastlegging, neem gerust contact op met mth!