Middeling - laat geen geld liggen!

  • 04 januari 19


Bij sterk schommelende inkomens kun je mogelijk gebruikmaken van de middelingsregeling. Scherke schommelingen van het inkomen kunnen zich voordoen voor als je stopt met werken, een bedrijfspand verkoopt zonder te herinvesteren, als je het pensioen dat je in eigen beheer had opgebouwd afkoopt, of als de onderneming een negatief resultaat heeft behaald. Als je inkomen uit werk en woning (box 1) in een jaar veel hoger of veel lager is dan het inkomen in de twee voorafgaande jaren of de twee volgende jaren, heb je mogelijk recht op een teruggaaf van inkomstenbelasting.

De inkomens van die drie jaren worden dan bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie. Daarna wordt berekend hoe hoog de inkomstenbelasting zou zijn als je inkomen in elk van die 3 jaren gelijk was aan dat gemiddelde inkomen. Hierdoor worden pieken in het inkomen afgevlakt, en worden de lagere tariefschijven alsnog optimaal benut. Als de op die manier berekende belasting minder is dat de belasting die je in werkelijkheid over die drie jaren hebt betaald, kun je een teruggaaf aanvragen bij de Belastingdienst.

Een belangrijke voorwaarde is dat die teruggaaf alleen wordt verleend voor zover de "te veel" betaalde belasting meer bedraagt dan € 545 (de ‘drempel’). Heb je volgens de berekening bijvoorbeeld € 1.545 ‘te veel’ belasting betaald, dan krijg je een teruggaaf van € 1.000.

De Belastingdienst betaalt de teruggaaf niet automatisch uit, je moet een verzoek doen. Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten dat in verhouding weinig mensen gebruik maken van deze mogelijkheid om geld terug te krijgen. Degenen die wél verzoeken om een middelingsteruggaaf, krijgen gemiddeld circa € 1.600 terug. De teruggaaf kan dus om een aardig bedrag gaan. Het zou erg jammer zijn als je dit geld liet liggen. Heb je dus te maken met pieken of dalen in je inkomen, neem dan contact op met een adviseur van mth. Die kan je meer vertellen over de andere voorwaarden van de regeling en de teruggaaf voor je aanvragen.