Nieuw besluit reisbureauregeling; on a trip to nowhere?

  • 17 september 19


Sinds 1 april 2012 kennen we in Nederland een bijzondere btw-regeling voor reisbureaus die geënt is op de Europese btw-Richtlijn. De regeling werd op een aantal punten nader toegelicht in een besluit.

Dit besluit – ook wel aangeduid als “Reisbesluit” – is onlangs geactualiseerd. Helaas vinden wij de actualisering nogal teleurstellend en worden geconstateerde problemen niet opgelost.

Lees verder in dit artikel of bekijk dit en meer op onze Kennisgroep Reisbranche