Nieuwsbrief Adviesgroep Personeel & Salaris

  • 06 december 17


In deze nieuwsbrief informeren wij u over enkele relevante onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. De onderwerpen zijn:
1. Vervroegde aanlevering mutaties december 2017
2. Kennis WKR is vaak nog steeds niet op orde
3. Reminder beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas
4. Ingrijpende wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2018

Klik hier om de nieuwsbrief te openen.

Wilt u meer informatie over één van de onderwerpen of een persoonlijk advies? Neem dan contact op met de adviseurs van de Adviesgroep Personeel & Salaris.