Prinsjesdag 2018

  • 19 september 18


Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2019 en dus ook het Belastingplan 2019. In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en –ontduiking, een goed Nederlands vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. 

Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2019 in werking, tenzij anders is vermeld.  

  1. Tarieven
  2. Eigen woning
  3. BTW
  4. Afschaffing Dividendbelasting
  5. Internationaal
  6. Vervoer en verduurzaming
  7. Afschrijven en aftrek van kosten
  8. Overige maatregelen

Voor vragen en toelichting staat je mth adviseur voor je klaar. 

 

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.