Reisbureauregeling ook van toepassing bij de verkoop van pakketreizen aan andere (reis)ondernemers

  • 05 augustus 14

Gedagtekend 17 juli 2014, doch pas gepubliceerd op 1 augustus 2014, heeft de staatssecretaris van Financiën zijn ‘reisbesluit’ van 22 maart 2012 geactualiseerd. In dit nieuwe besluit (BLKB 2014/645M, zie de bijlage) zijn twee (beleidsmatige) wijzigingen aangebracht in de toepassing van de reisbureauregeling.

Allereerst wordt goedgekeurd dat het 0%-tarief onder voorwaarden mag worden toegepast op het aandeel direct personenvervoer per boot of vliegtuig binnen de EU in geval sprake is van de verkoop van een pakketreis waarbij de plaats van vertrek of bestemming buiten de EU ligt.

De meest belangrijke beleidsmatige wijziging betreft evenwel de aanpassing van het begrip “reiziger” zoals dat tot nu toe gold in de Nederlandse toepassing van de reisbureauregeling. Het begrip “reiziger” wordt uitgebreid en in overeenstemming gebracht met jurisprudentie van het Hof van Justitie (zaak C-189/11). Het begrip “reiziger” blijkt ruimer te zijn dan de “eindconsument” zoals tot nu toe werd aangenomen. De reisbureauregeling is daarom ook van toepassing op pakketreizen die reisondernemers leveren aan andere (reis)ondernemers. Er geldt een overgangsregeling.

Er wordt goedgekeurd dat de reisbureauregeling beperkt kan blijven tot de verkoop aan de eindconsument voor pakketreizen waarvan de reishandelingen uiterlijk op 31 oktober 2015 plaatsvinden, mits de betreffende reishandelingen worden verricht op grond van een overeenkomst die uiterlijk 31 maart 2015 is gesloten. Wordt van deze goedkeuring gebruik gemaakt dan blijven op deze B2B verkopen (‘wholesaling’) uiteraard de ‘normale’ btw spelregels van toepassing.

Het voorgaande is van belang voor reisorganisaties/touroperators die op eigen naam pakketreizen niet alleen verkopen aan eindconsumenten, maar ook aan andere (reis)ondernemers. Omdat in de nabije toekomst in B2B situaties de reisbureauregeling dus ook van toepassing wordt, zal in veel gevallen de marge met 21/121e btw worden belast. Ook zal het de nodige implicaties (kunnen) hebben op de inrichting van de administratie deze reisorganisaties/touroperators.  

Indien u over het voorgaande vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de kennisgroep Reisbranche.