Rij je sinds 2013 privé met een auto van de zaak?

  • 12 september 18

Dan heb je vanaf dit jaar wellicht te maken met een hogere bijtelling!

De bijtelling is het bedrag dat bij je loon of bij je winst wordt opgeteld als je privé rijdt met een auto van de zaak. Deze wordt alleen toegepast als het privégebruik meer dan 500 kilometer per kalenderjaar bedraagt.

Voor milieuvriendelijke auto's die tussen 1 juli 2012 en 31 december 2013 zijn tenaamgesteld, geldt een milieukorting op de bijtelling wegens privégebruik. Deze milieukorting geldt voor een periode van maximaal 60 maanden (5 jaar). Voor auto’s die in 2013 op kenteken zijn gezet, en vervalt het voordeel dus in de loop van 2018. Na deze periode gelden de volgende regels:

  • Indien de auto een CO2-uitstoot van 0 gram/km heeft, dan wordt de bijtelling in 2018 7%. In 2018 is de korting voor een volledig elektrische auto 18%. Dat percentage komt in mindering op het in 2013 geldende basispercentage van 25%, zodat de bijtelling voor deze auto in 2018 7% wordt.
  • Indien de auto een CO2-uitstoot van > 0 gram/km heeft, dan wordt de bijtelling in 2018 25%. Er wordt niet gekeken naar het bijtellingspercentage dat voor 2018 geldt (22%), maar naar het percentage dat gold in het jaar waarin de auto te naam werd gesteld. In 2013 was dat 25%.

Doordat de financiële gevolgen van deze wijziging groot kunnen zijn, is het van belang om te kijken welke opties er bestaan om deze 25% bijtelling te ontlopen. Je kunt eventueel de auto inruilen voor een nieuwe emissievrije auto, dan wel de auto inruilen voor een tweedehandse hybride/elektrische auto of de auto overnemen in privé. Indien je de hogere bijtelling accepteert, kan de belastingdruk over de bijtelling soms worden gematigd door de bijtelling te delen met uw partner.

De adviseurs van mth gaan graag met je in gesprek over de alternatieven.