Symposium "Burn-out; beter voorkomen dan genezen"

  • 25 november 19


Donderdag 21 november vond in Almere bij Certa Legal Advocaten het symposium "Burn-out; beter voorkomen dan genezen" plaats. Een actueel topic aangezien wij momenteel te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt, een hoge werkdruk en risico op (langdurig) ziekteverzuim en burn-out.

- Hoe ga je als werkgever om met hoge werkdruk en (dreigende) uitval van personeel?
- Wat zijn de financiële gevolgen voor een organisatie als een medewerker in een burn-out terecht komt?
- En hoe werkt ons brein ten aanzien van het fenomeen burn-out?

Deze vragen kwamen uitgebreid aan de orde tijdens deze bijeenkomst; een gezamenlijk initiatief van Certa Legal Advocaten en mth.

Ynco de Jong (Burnout Bullshit) liet de aanwezigen zelf ervaren wat stress doet met je lichaam. Dit werd duidelijk tijdens een energieke oefening met stressballen.

De deelnemers bleven nog lang napraten bij de filevrije netwerkborrel!