Verplichte btw-verlegging telecommunicatiediensten

  • 11 september 17


Per 1 september 2017 is de btw-verleggingsregeling uitgebreid. Vanaf deze datum geldt er een verplichte verleggingsregeling voor B2B-telecommunicatiediensten. Deze wijziging is niet alleen relevant voor ondernemers die zelf telecommunicatiediensten aanbieden, maar ook voor ondernemers of instellingen die deze diensten in- en vervolgens (deels) doorverkopen.

Kort gezegd houdt de uitbreiding in dat ondernemers die in Nederland telecommunicatiediensten verrichten aan andere ondernemers die eveneens dergelijke diensten verrichten, geen btw meer in rekening mogen brengen. In plaats daarvan is de btw-heffing verlegd naar de afnemer van de diensten.

Het gaat om een binnenlandse situatie waarbij zowel aanbieder als afnemer in Nederland gevestigd zijn en beide telecommunicatiediensten verrichten. Worden de telecommunicatiediensten verricht aan een eindgebruiker dan is de verleggingsregeling niet van toepassing.

Uit art. 2a, lid 1, onderdeel r Wet OB 1968 volgt wat onder telecommunicatiediensten moet worden verstaan. Het gaat bijvoorbeeld om:
- vaste en mobiele telefoniediensten;
- oproepbeheerdiensten (voicemail, doorschakeling etc.);
- semafoondiensten;
- toegangsverlening tot internet.

De situatie die met name aandacht verdient is wanneer een ondernemer telecommunicatiediensten inkoopt en vervolgens (deels) doorbelast of doorverkoopt. Als gevolg hiervan verricht de inkopende ondernemer zelf ook een telecommunicatiedienst. Voor het gedeelte dat wordt doorbelast of verkocht lijkt de ondernemer daardoor binnen het bereik van de verleggingsregeling te vallen.

De regeling lijkt daardoor mogelijk onbedoeld voor een grote groep ondernemers gevolgen hebben. In het bijzonder denken wij in dit verband aan zorginstellingen waar patiënten vaak tegen vergoeding zaken als telefonie of internet afnemen. De btw op de inkoop bij deze instellingen is als gevolg van de nieuwe regeling verlegd voor zover de diensten betaald worden doorgezet aan patiënten. Daarnaast lijkt de regeling mogelijk ook impact te hebben op instellingen die personenalarmeringdiensten aanbieden.

Neem bij vragen contact op met één van de specialisten van de adviesgroep Omzetbelasting of met uw vaste adviseur bij MTH.