Werkgeversdagen 2017 een groot succes!

  • 07 november 17


Eind oktober en begin november vonden, voor de 6de keer op rij, de Werkgeversdagen plaats. Dit op vier locaties in het land. De nieuwe wetgeving voor werkgevers en werknemers werd uitvoerig besproken. Ook onderwerpen als arbeidsmarktcommunicatie en talentbehoud kwamen in de sessies aan bod.

De dagvoorzitter, Arko van Brakel, heeft in een inspirerende sessie de Werkgeversdagen afgesloten.

Vanuit de enthousiaste deelnemers kwamen volop vragen en zij kregen een deskundig antwoord van de Personeel & Salaris adviseurs.

Volgend jaar wordt de Werkgeversdagen traditie zeker voortgezet worden en verwelkomen wij graag deelnemers voor de 7de keer! 

Kon u niet aanwezig zijn dit jaar? Onze Personeel & Salaris adviseurs staan graag tot uw dienst.